Co nowego w PIT 2020?

Hucznie zapowiadane przed rokiem, rewolucyjne zmiany w systemie podatkowym RP zakończyły swą niedługą egzystencję w sferze planów. Ponieważ głębokie modyfikacje sposobu, w jaki płacimy nasze podatki, nie grożą nam raczej w przewidywalnej przyszłości, możemy spokojnie skoncentrować się na pomniejszych zmianach, które jak co roku wprowadzono, i które z całą pewnością będą nas dotyczyć już za kilka miesięcy. Tym bardziej że przynajmniej część z nich zdaje się zdecydowanie korzystna dla podatnika.

 

Przystępując do lektury najbardziej istotnych zmian w rozliczeniu PIT online , prędzej, czy później zatrzymujemy się przy wiadomości o zmianie sumy wolnej od podatku. Nie ma w tym, oczywiście, nic dziwnego, gdyż suma ta oznacza wprost oszczędności, jakie możemy poczynić na podatku PIT w czasie rozliczenia. Tym bardziej więc interesująca staje się informacja o nowym podwyższonym wymiarze dochodu zwolnionego od PIT, który zastosowany będzie mógł zostać już w najbliższym rozliczeniu PIT online. Obecna wartość sumy zwolnionej z zobowiązań podatkowych przy najniższych dochodach wynosi 6600 zł – co oznacza, że jeśli nasze dochody w roku fiskalnym nie przekroczyły 6600 zł, nie musimy płacić podatku w ogóle.

 

Warto wiedzieć, że suma wolna od podatku dochodowego w PIT 2107 online jest w zasadzie zaledwie konsekwencją podwyższenia innego parametru podatkowego – sumy zmniejszającej opodatkowanie. To właśnie w rezultacie ukształtowania się jej w zupełnie nowym zakresie (1188 złotych polskich degresywnie zmieniające się aż 0 złotych polskich) wzrosła wspomniana wyżej suma zwolniona.

W związku z tym, iż pomimo opisanych w powyższych paragrafach zmian wysokość zaliczek w PIT2107 standardowo odprowadzanych do organów administracji państwowej nie uległa żadnym zmianom (co oznacza, że zaliczki były zawyżone w relacji do możliwego obniżenia podatku) wszyscy podatnicy, którzy nie przekroczyli pierwszego stopnia skali podatkowej, mogą spodziewać się ponadplanowych zwrotów podatkowych. To jest istota dobrej wiadomości, jaką stanowi opisywana nowelizacja dla większości podatników rozliczających PITy w ramach ogólnych zasad podatkowych. Niestety już teraz, na kilka jeszcze miesięcy przed faktycznym rozliczeniem PITy program (polecany jest szczególnie PITax) można z całą pewnością zwrócić uwagę na pewne negatywne konsekwencje wprowadzanych zmian. Ponieważ charakter sumy zmniejszającej opodatkowanie jest zmienny, a dokładnie rzecz biorąc degresywny – podatnicy o nieco wyższych dochodach powinni poważnie liczyć się z koniecznością dopłaty podatkowej.