Dla kogo PIT 37?

Deklaracja PIT-37 jest obecnie najczęściej wypełnianym zeznaniem podatkowym. Kto powinien rozliczyć się na tej deklaracji? Z pewnością osoby, które otrzymują dochody ze stosunku pracy, z renty czy emerytury, a także podatnicy którzy pobierają zasiłek pieniężny lub chorobowy. Na PIT-37 wykazujemy również dochody z praw autorskich i innych praw majątkowych, pracy na umowie o pracę, zlecenie czy dzieło, a także z różnego rodzaju świadczeń, na przykład tych wypłacanych przez Fundusz Pracy.

Rozliczenie pit 37 dla wielu osób może być skomplikowane. Często mamy problemy z takimi rzeczami, jak poprawne obliczenie czy zaokrąglenie kwot, podatnicy nie wiedzą także, które rubryki zeznania podatkowego należy wypełnić. Istniej jednak prosty i nieskomplikowany sposób, który pozwoli nam bez problemów i bez stresu rozliczyć pit 2020. O czym mowa? Oczywiście o rozliczeniach internetowych! W dzisiejszych czasach możemy bez problemu rozliczyć się przez Internet – szybko, sprawnie oraz bezpiecznie. Programy PIT są stworzone w taki sposób, by każdy bez problemu mógł z nich skorzystać. Nie są skomplikowane, wprost przeciwnie, cechują się przejrzystą, zrozumiałą instrukcją obsługi. Nawet osoby, które pierwszy raz zamierzają rozliczyć PIT-37 przez Internet, nie będą miały z tym żadnych kłopotów.

 

Rozliczanie PIT przez Internet jest ogromnym ułatwieniem i niesie za sobą znacznie więcej korzyści od rozliczeń standardowych. Rozliczenia online nie tylko są łatwiejsze i szybsze, pozwalają również uzyskać szybszy zwrot podatku. Podczas gdy na typowy zwrot z urzędu należy czekać około 3 miesiące, w przypadku rozliczeń online, możemy otrzymać go nawet po miesiącu! Ponadto ryzyko popełnienia błędu w rozliczeniach internetowych jest minimalne, ponieważ program PIT samodzielnie sprawi naszą deklarację przez wysyłką do urzędu. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, pomoże nam je poprawić. Dodatkowo, po wysłaniu PIT przez Internet, otrzymamy UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Warto samodzielnie przekonać się o pozostałych korzyściach, które są związane z rozliczaniem PIT przez Internet.