Dla kogo PIT-38

Podatnicy, którzy w danym roku podatkowym uzyskali dochód odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych muszą zapłacić podatek. W większości przypadków obowiązek ten spoczywa właśnie na barkach podatnika. Zeznanie podatkowe należy złożyć na formularzu PIT-38.
Kto musi złożyć PIT 38?
Stawka podatku, którą musimy zapłacić, jeśli właśnie uzyskaliśmy dochód z obrotu naszym kapitałem wynosi 19%. Podatek Belki zapłaci każdy, kto oszczędza pieniądze. Nie zawsze jednak musimy składać osobny PIT. Przykładowo z tego obowiązku zwolnione są osoby, które oszczędzają na lokacie, koncie oszczędnościowym lub lokują swoje pieniądze w funduszu inwestycyjnym. Wówczas, nawet jeśli wypłacamy należne odsetki lub wyprzedajemy jednostki funduszu, nie musimy składać PIT – 38. Podatek odprowadzi za nas bank lub zarządca funduszu. Deklarację muszą natomiast złożyć podatnicy, którzy obracają kapitałem na giełdzie lub posiadają udziały w spółkach mających osobowość prawną. Podatek zapłacą więc inwestorzy oraz osoby, które sprzedały z zyskiem bądź stratą papiery wartościowe w postaci akcji lub obligacji.

Jak złożyć rozliczyć się z fiskusem?
Wszystkie niezbędne informacje do tego, by wypełnić nasz PIT powinniśmy uzyskać np. z biura maklerskiego. Jeśli sprzedaliśmy papiery wartościowe i uzyskaliśmy dochód, niezbędne podliczenia znajdą się na formularzu PIT-8C, który płatnik powinien nam wysłać do końca lutego. Taki sam dokument trafi też do urzędu skarbowego. Jeśli posiadamy rachunki w kilku biurach, to sumujemy wszystkie dochody na jednym formularzu. Warto pamiętać, że na PT – 38 możemy także wykazać stratę, jeśli taka wystąpiła w danym roku podatkowym. Deklarację podatkową składamy w terminie do końca kwietnia. PIT możemy złożyć w formie elektronicznej lub papierowej. W tym wypadku nie skorzystamy jednak ze wstępnie wypełnionego zeznania PRF, ponieważ na razie nie jest ono dostępne dla osób, które uzyskały dochodu kapitałowe.