Dostałeś PIT-11 z błędami? Dowiedz się, co powinieneś zrobić w tej sytuacji

Płatnik odpowiada za obliczenie oraz pobranie odpowiednich kwot zaliczek na podatek. Niekiedy dzieje się jednak tak, że popełnia on błąd i w informacji, którą przekazuje podatnikowi, poda błędne informacje. Pomyłkę taką może popełnić także przy zapłacie zaliczki na podatek albo wpłacie podatku dochodowego ryczałtem za podatnika. Co zrobić w takiej sytuacji?

Napraw błąd

Jedynym rozwiązaniem jest w tej sytuacji skorygowanie błędu w deklaracji PIT 2020, przekazanie prawidłowych danych podatnikowi oraz wpłacenie odpowiednich (brakujących) kwot na rzecz organu podatkowego.

Wypełniając swój PIT2020 należy założyć, że płatnik mógł popełnić błąd i nie wszystkie informacje zawarte w deklaracji PIT-11 są prawidłowe. Dlatego informacji tych nie powinno się bezmyślnie przepisywać do naszego PIT-u, ale wcześniej je sprawdzić. Jeśli wykryjemy pomyłkę, mamy możliwość skorygować ją w naszym zeznaniu.

Pamiętajmy, że od chwili złożenia deklaracji podatkowej, to podatnik odpowiada za wszelkie błędy oraz należny, lecz niezadeklarowany podatek, jak również podatek niewpłacony na rzecz fiskusa. Jeżeli więc okazało się, że zarobiliśmy więcej, niż płatnik wykazał w deklaracji PIT albo musimy zapłacić większą kwotę podatku, niż pobrał od nas pracodawca w ciągu roku w formie zaliczek, to w naszej deklaracji PIT 2020 online lub papierowej powinniśmy podać prawidłowej wysokości przychód.office-281962_640

Korekta PIT-u 11        

Osoba, która otrzymała błędny PIT-11, nie może go skorygować. Ma jednak możliwość przedstawienia płatnikowi wniosku ze swoimi uwagami i wątpliwościami. Pracodawca powinien w tej sytuacji wystawić korektę druku nr 11 oraz może dopłacić zaliczkę na podatek albo zwiększyć składkę na ZUS. Jednakże korekta nie zmienia zakresu odpowiedzialności podatnika, bowiem to na nim właśnie ciąży odpowiedzialność za wykazanie na deklaracji podatku w odpowiedniej wysokości, jak również jego zapłata.

Korekta możliwa jest wówczas, kiedy istnieje rozbieżność pomiędzy rzeczywistą, a wykazaną w informacji PIT-11 kwotą. Kiedy płatnik zorientuje się, że popełnił błąd we wpłacanych zaliczkach i dopłaci prawidłową kwotę, a także gdy dostrzeże błąd w czasie trwania danego roku podatkowego, to PIT-11 nie musi być korygowany.