Dowiedz się, dlaczego wybór odpowiedniego Urzędu Skarbowego jest tak ważne

W którym Urzędzie Skarbowym złożyć PIT? Dlaczego jest to takie istotne? Jakiego rodzaju kary (i czy w ogóle) grożą za złożenie PIT-u w nieodpowiedniej skarbówce? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Jaki US wybrać?

Rozliczenie pitu przez internet czy też drogą tradycyjną wymaga wyboru właściwego Urzędu Skarbowego, w którym zostanie on złożony. Który urząd będzie odpowiedni? Należy pamiętać, że PIT trzeba złożyć w skarbówce właściwej dla adresu zamieszkania podatnika, który niekoniecznie musi być zbieżny z adresem zameldowania. Należy zwrócić na to szczególną uwagę, gdyż jest to jeden z najczęściej popełnianych błędów przez osoby wypełniające i składające PIT-y.

Co grozi za złożenie PIT-u w niewłaściwym urzędzie?

Złożenie deklaracji podatkowej w nieodpowiedniej placówce skarbowej nie jest, na szczęście, dużą pomyłką, za którą podatnikowi grozi kara. Złożenie osobiste czy wysłanie formularza drogą internetową nawet do niewłaściwej skarbówki, ale za to w określonym ustawowo terminie, traktowane jest jako wniesione z zachowaniem terminu. Urząd Skarbowy, który dostał rozliczenie roczne PIT, ma natomiast obowiązek jak najszybszego przesłania go do urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania danego podatnika oraz poinformowania o tym samego podatnika.

Zły rachunek                             

Kłopoty mogą się z kolei pojawić wtedy, kiedy konieczny podatek zostanie wpłacony na rachunek innego, niż właściwy, Urzędu Skarbowego. W tej sytuacji owa wpłata niestety nie powoduje wygaśnięcia podatkowego zobowiązania. Będzie ono istniało dotąd, aż dana kwota nie zostanie zapłacona na odpowiednim rachunku, albowiem fiskus nie będzie miał sposobności prawidłowego zaksięgowania pieniędzy, więc oznaczy daną sprawę jako kwestię „do wyjaśnienia”. Jeżeli podatnik jednak zorientował się w swojej pomyłce, to powinien jak najszybciej złożyć wniosek informujący o tym, na jakie konto wpłacił pieniądze i wyrazić prośbę o przesłanie owej kwoty do właściwej placówki skarbowej. Powinien też powiadomić tę placówkę o mylnej wpłacie.