Elektroniczne wypełnianie PIT

Elektroniczne wypełnianie deklaracji podatkowej przy wykorzystaniu przeznaczonych do tego programów znacznie ułatwia proces jej wypełniania i minimalizuje ryzyko popełnienie jakichkolwiek błędów. Zachęcamy Państwa do tego, aby e deklaracje 2020 wypełnić posługując się opracowanym przez nas narzędziem. Gwarantujemy, że nasz program do rozliczania PIT online działa w oparciu o aktualnie obowiązujące wzory formularzy. Co więcej rezygnując z tradycyjnej formy wypełniania deklaracji mogą Państwo być pewni, że nie pominą żadnych obowiązkowych pól formularza, gdyż program zaalarmuje Państwa o tym na bieżąco uniemożliwiając zakończenie procesu generowania gotowego formularza.

Jak rozpocząć wypełnianie deklaracji? To bardzo proste! W pierwszej kolejności należy wybrać jej rodzaj spośród dostępnych. Do najczęściej składanych dokumentów zaliczamy PIT 36 oraz PIT 37. Wypełnianie rozpoczyna się od wpisania danych identyfikacyjnych składającego PIT podatnika. Następnie zgodnie z pojawiającymi się w programie informacjami, należy wskazać wszystkie źródła oraz wysokość osiągniętego w ubiegłym roku przychodu. Wysokość kwoty, od której zostanie naliczony należny podatek można obniżyć korzystając z przysługujących Państwu ulg oraz odliczeń. Jako najbardziej popularne należy wskazać ulgę rehabilitacyjną, ulgę rodzinną oraz ulgę na internet. Oprócz tego zachęcamy Państwa również do skorzystania z możliwości przekazania 1% swojego podatku na wsparcie działania oznaczonej organizacji pożytku publicznego.