rozliczenie pit 2017

Formularz nie tylko dla przedsiębiorcy, czyli jak prawidłowo rozliczyć PIT-36

Sprzedaż wszelkiego rodzaju – zarówno internetowa, jak i w sklepach stacjonarnych, niesie ze sobą dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Teoretycznie więc sprzedający powinien uwzględnić ową sprzedaż i podatek w rocznym rozliczeniu PIT. Czy jednak zawsze jest to konieczne? W poniższym poradniku wyjaśniamy wszelkie wątpliwości w tym temacie.

Kiedy nie trzeba płacić podatku?

Osoba handlująca online, np. na internetowych portalach aukcyjnych, nieprowadząca przy tym działalności gospodarczej i dla której w związku z tym sprzedaż ta nie jest częścią owej działalności, nie musi płacić podatku od sprzedaży i wpisywać takich informacji w pity online albo składane osobiście w placówce skarbowej. Przyjęło się, że w tym przypadku osoba taka dokonuje sprzedaży prywatnego mienia, bez względu na to, czy przedmiot jest nowy, czy też używany. Ważny jest jednak termin sprzedaży przedmiotu – musi on nastąpić po czasie przynajmniej 6 miesięcy od dnia zakupu przedmiotu.

Fiskus może skontrolować

W niektórych przypadkach Urząd Skarbowy może mieć jednakże wątpliwości, czy dana sprzedaż była prywatna a nie wykonana w ramach działalności gospodarczej. Dzieje się tak szczególnie wówczas, kiedy dana osoba sprzedaje dużo i często, a zwłaszcza nowych rzeczy. Może on zarządzić kontrolę i to po stronie podatnika będzie leżało udowodnienie, że transakcja była prywatna a sprzedawane przedmioty nabył on minimum pół roku wcześniej. Może się również zdarzyć, że podatnik sprzedaje konkretny produkt po znacznie niższej, niż rynkowa, cenie. Wówczas skarbówka może ustalić przychód sprzedającego, od którego musi on uiścić podatek, korzystając z informacji o rynkowej wartości danego przedmiotu.

Wpisz w PIT, nawet gdy nic nie zarobiłeś

Jeżeli sprzedawane przedmioty podatnik zakupił w czasie krótszym niż ostatnich 6 miesięcy, to jego obowiązkiem jest wpisanie i rozliczenie w PIT online owej transakcji. Co więcej, jest to konieczne nawet wtedy, kiedy nie zarobił on nic na przeprowadzonej sprzedaży.