Formularze PIT 2020 online: PIT 38 i raportowanie przychodów kapitałowych

Deklaracja podatkowa PIT 38 jako jeden z mniej popularnych dokumentów podatkowych służących do raportowania przychodów i podatku dochodowego w ramach PIT , zasługuje na kilka słów wyjaśnienia dla tych spośród naszych podatników, którzy mogą znaleźć się w konieczności jego przygotowania i przekazania organom administracji podatkowej.

Zeznanie podatkowe PIT 38 2019 znajdzie zastosowanie przede wszystkim w PIT za online osób, które zanotują przychody pochodzące ze zbycia płatnego posiadanych udziałów spółek lub też innych papierów wartościowych. W praktycznych terminach będzie to oznaczać, iż jeżeli następujące źródła przychodów zaistniały w fiskalnej historii podatnika w czasie ostatniego roku podatkowego oraz miało to miejsce poza kontekstem ewentualnej działalności gospodarczej, PIT 38 będzie wymagany dla poprawnego przeprowadzenia rozliczenia w PIT online :

  • odpłatnego zbycia: wartościowych papierów, papierów wartościowych pożyczonych (chodzi o tzw. sprzedaż krótką), instrumentów finansowych pochodnych oraz wszelkich praw mogących z nich pochodzić, udziałów w posiadających osobowość prawną spółkach;
  • objęcia akcji (udziałów) w posiadających osobowość prawną spółkach, ewentualnie wkładów spółdzielczych na podstawie wkładu niepieniężnego jednak w postaci odmiennej od przedsiębiorstwa czy też jego części.

Pozostaje faktem całkowicie bez znaczenia na potrzeby rozliczenia PITy , data nabycia prawa do zbywanych danych papierów wartościowych — istotna jest jedynie data zbycia odpłatnego tych papierów — czyli poniesienia kosztów uzyskania przychodów lub uzyskania prawa realizacji zysków z papierów wartościowych.

Dokumentem, który najczęściej stanowi podstawę do przygotowania PIT 38 za 2019 w ramach rozliczenia PITy online będzie tradycyjnie PIT 8C wystawiany przez obsługujące rachunek inwestycyjny podatnika biuro maklerskie. Należy w związku z tą okolicznością pamiętać, iż jeżeli w trakcie trwającego roku podatkowego nastąpiła zmiana rachunku, dokument wystawiony przez biuro maklerskie może nie obejmować pełnego zakresu poniesionych kosztów nabycia papierów wartościowych. W przypadku, gdy podatnik przeprowadza sprzedaż akcji bez użycia rachunku inwestycyjnego, będzie zobowiązany do samodzielnego przygotowania PIT 38 w oparciu o informacje, którymi dysponuje. PIT 38 wyklucza możliwość przeprowadzenia rozliczenia łącznego dla małżonków — każde z małżonków winno przygotować PIT 38 we własnym zakresie.