Informacja o dochodach z błędami, czyli co zrobić z niepoprawnym PIT?

Do końca lutego danego roku płatnik ma obowiązek dostarczyć podatnikowi informację o uzyskanych przez owego pracownika dochodach. Czasem jednakże owa informacja, czyli PIT-11, zawiera błędy. Co należy wówczas zrobić? Wyjaśniamy w naszym artykule.

Co to jest PIT-11?

Wspomniany wyżej PIT to przede wszystkim informacja o dochodach uzyskanych przez daną osobę w roku podatkowym. Na jej podstawie podatnik ma obowiązek wypełnić i złożyć odpowiednie pity online albo drogą tradycyjną, czyli bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym. Za obliczenie i pobranie kwot zaliczek na podatek odpowiada płatnik. Niekiedy może on jednakże pomylić się i wpisać w owe rozliczenie błędne informacje, czy też wpłaci on nieodpowiednią kwotę podatku dochodowego ryczałtem za swego pracownika albo też zaliczki na jego podatek.

Co zrobić w przypadku błędu?

Należy pamiętać, że informacje o dochodach stanowią podstawę do wypełnienia i złożenia PIT-u online lub na formularzu papierowym. Obowiązek prawidłowego uzupełnienia rocznej deklaracji spoczywa jednakże zawsze na podatniku. Jeśli więc nawet otrzymał on niepoprawny PIT-11, to i tak po jego stronie leży takie uzupełnienie swojego PIT-u, by był on wolny od błędów, a przez to przyjęty bez żadnych wątpliwości przez Urząd Skarbowy.

Podatnik ma jednak możliwość domagania się od płatnika wydania poprawionej wersji informacji o dochodach. Może się zwrócić do niego o to z wnioskiem zawierającym jego wątpliwości oraz uwagi. Pracodawca powinien wydać mu w zamian korektę PIT-u 11, a w przypadku popełnienia przez niego innych pomyłek czy nieścisłości, również np. dopłacić brakującą kwotę zaliczki na ZUS albo na podatek.

Kiedy korekta jest możliwa?

Wspomniana korekta PIT-u 11 jest możliwa do wykonania wtedy, gdy istnieje rozbieżność między  kwotą wpisaną w informację o dochodach a rzeczywistą. Jeżeli w trakcie danego roku podatkowego płatnik sam zorientuje się, że uczynił błąd w płaconych przez niego zaliczkach, a także dopłaci odpowiednią sumę, to nie będzie zobowiązany do wykonania korekty PIT-u.