Jak odliczyć od podatku ulgę rehabilitacyjną? Sprawdź nasz poradnik

Ulga rehabilitacyjna daje możliwość odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz kosztów związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Jakie konkretnie wydatki można odliczyć w ramach tej ulgi? Sprawdź nasz poradnik i dowiedz się więcej.

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Rozliczając PIT, z ulgi rehabilitacyjnej skorzystać może osoba niepełnosprawna albo podatnik, na którego utrzymaniu jest osoba lub są osoby niepełnosprawne. Jakie wydatki można odliczyć w ramach tej ulgi? Przede wszystkim odliczyć można koszt przystosowania pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz odpłatności za zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Można również odliczyć wydatki na zakup lub naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, które są niezbędne do rehabilitacji albo ułatwiają wykonywanie czynności życiowych (nie wlicza się w to jednakże sprzętu gospodarstwa domowego), a także koszty poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań i budynków mieszkalnych, przystosowujących je do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.podatki-finansowe_19-141516

Wiele wydatków w jednej uldze

W PIT podatnicy mogą wpisać również odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym, rehabilitacji leczniczej, jak również koszty samych niezbędnych zabiegów rehabilitacyjnych. Osoby z I lub II grupą inwalidztwa i osoby niewidome mogą odliczyć od podatku koszt przewodnika, opieki pielęgniarskiej, a także psa asystującego.

To tylko niektóre z wydatków, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jest ich o wiele więcej, co nie znaczy jednakże, że osoba niepełnosprawna może odliczyć od podatku wszystkie swe wydatki. Pełną listę kosztów do odliczeń znaleźć można w urzędach skarbowych albo w internecie.

Jeśli więc chcemy wypełnić i wysłać deklarację drogą internetową, zwróćmy uwagę, aby odpowiedni do PIT-ów program zawierał wszelkie niezbędne załączniki, w tym również PIT-O, do którego wpisujemy wszelkie ulgi i odliczenia, w tym te wynikające z ulgi rehabilitacyjnej.