Jak rozliczyć PIT 37 przez Internet?/Czym jest portal podatkowy/portal podatnika?

Jak rozliczyć PIT 37 przez Internet?

Zeznanie podatkowe roczne na formularzu PIT 37 to najczęściej występująca w RP forma rozliczenia podatku dochodowego PIT — możemy się więc spodziewać, że pytanie „jak rozliczyć PIT 37?” będzie jednym z najpowszechniej występujących w kontekście najbliższego sezonu podatkowego, a jednocześnie mieć pewność, iż program PIT 37 jest jednym z najłatwiejszych oraz najbardziej dopracowanych elektronicznych formularzy podatkowych.

Pomimo niespotykanej wręcz w historii współczesnych podatków łatwości przygotowania, jaką oferuje rozliczenie PIT 37 przez Internet, warto zachować w pamięci najbardziej podstawowe informacje dotyczące tej formy deklaracji podatkowej. Przede wszystkim należy się stuprocentowo upewnić co do odpowiedniości PIT 37 dla naszej specyficznej sytuacji podatkowej. Zasadniczo rozliczenie PIT 37 online zawsze będzie właściwe dla emeryta, rencisty, zleceniobiorcy lub pracownika, który rozlicza pojedyncze źródło przychodów. Bezsprzecznie PIT 37 jest także odpowiednią deklaracją dla osób otrzymujących zasiłek z Funduszu Pracy, otrzymujących dochody z praw autorskich oraz pobierających stypendia. Nie należy mylić tego rozliczenia z PIT36/PIT38. Pierwszy dotyczy przychodów mających źródła w kapitałach, drugi zaś działalności gospodarczej a ponadto specjalnych działów produkcji rolnej.

Rozlicz pit 37 online: najpierw należy zgromadzić wszelkie dokumenty oraz informacje, z których będziemy musieli skorzystać w trakcie uzupełniania kolejnych rubryk formularza. Przede wszystkim konieczne jest posiadanie wystawionego przez pracodawcę dokumentu PIT 11. Deklaracja PIT 11 zawiera informacje dotyczące przychodu, dochodu, składek ZUS, a także wymiar zaliczek wstępnie pobranych w celu uregulowania podatku dochodowego PIT. PIT 11 jest dowodem potwierdzającym rozliczenie pracodawcy z pracownikiem, a jednocześnie podstawowym dokumentem przy wypełnianiu PIT 37. Każdy podatnik powinien również przygotować wszelkie wymagane dokumenty w razie chęci uwzględnienia ulg podatkowych.

Biorąc pod uwagę udogodnienia oferowane przez nowoczesne aplikacje podatkowe, odpowiednio przygotowany podatnik może przygotować deklarację podatkową PIT 37 w ciągu kilku minut. Istnieje także możliwość, iż nie będzie musiał jej przygotowywać, a ograniczy się jedynie do sprawdzenia tzw. PFR tj. wstępnie wypełnionego formularza. Dodatkowym atutem korzystania z programu PIT jest gwarantowana poprawność obliczeń i nieograniczona możliwość edycji informacji uprzednio wprowadzonych do formularza.

 

Czym jest portal podatkowy/portal podatnika?

„Portal podatnika” to określenie, z którym zdążyliśmy się zaznajomić w przeciągu kilku ostatnich lat. Jest to jednak termin nieco wieloznaczny i do pewnego stopnia efemeryczny.

Rozpoczynając nasze krótkie dochodzenie, zatrzymajmy się przez moment przy pojęciu „portal”. Wedle nomenklatury informatycznej portalem nazywamy grupę powiązanych ze sobą stron internetowych — innymi słowy serwis internetowy — wzbogaconą dodatkowymi i raczej różnorodnymi w swym charakterze funkcjami internetowymi dostępnymi z jednego adresu www. Już teraz więc możemy stwierdzić, iż nie każdy portal podatkowy, ściśle rzecz biorąc, portalem jest. Zazwyczaj mamy w polskim Internecie do czynienia z serwisami o tematyce podatkowej.

Istnieją jednak miejsca w Internecie, które z powodzeniem mieszczą się w zakresie pojęciowym nawet tak tradycyjnie rozumianego portalu podatkowego czy też portalu podatnika. Z pewnością należy tutaj wspomnieć o oficjalnej propozycji państwowej administracji podatkowej, o niepozostawiającej wątpliwości nazwie Portal Podatkowy.  To rzeczywiście „kompletna” oferta dla polskiego podatnika. Z portalu korzystać można w dwóch trybach: pierwszy zapewnia ogólnie dostępną bazę wiedzy na temat podatków, kalkulatory oraz terminarz podatkowy, drugi dostępny tylko dla zalogowanych w systemie podatników otwiera możliwość dostępu do prywatnych danych podatkowych oraz umożliwia bezpośrednie kontakty z organami podatkowymi. Zintegrowanym elementem portalu jest także system e-deklaracji umożliwiający składanie rocznych zeznań podatkowych. Jednak wspomniana wyżej „kompletność” oferty rządowej stanowi także jej słaby punkt — można odnieść wrażenie, iż Portal Podatkowy w większym stopniu odzwierciedla w swej konstrukcji „surową” wymowę przepisów prawa podatkowego niż potrzeby nowoczesnego podatnika. Dlatego każda osoba poszukująca swojego prywatnego narzędzia do rozliczania PIT powinna zwrócić uwagę również na alternatywne wobec rządowego portale podatkowe. Aplikacje internetowe oferowane przez prywatnych dostawców niejednokrotnie oferują doświadczenie pracy nad rozliczeniem podatkowym w znacznie bardziej spersonalizowanej i przyjaźniejszej użytkownikowi formule.

Niezależnie od aplikacji i portalu, na które padnie ostatecznie nasz wybór, możemy się spodziewać m.in. następujących zasobów i usług: sprofilowana informacja, wstępne wypełnianie deklaracji podatkowych, odbieranie oraz wysyłanie dokumentów podatkowych, wprowadzenie w aktualnie obowiązujące przepisy, instrukcje przygotowania dokumentów, oprogramowanie PIT, pomoc on-line, adresy kontaktowe do organów administracji podatkowej.