bezpieczne rozliczenie online

Jak wypełnić PIT online prowadząc własny biznes?

Jeśli tylko spełniamy odpowiednie warunki i posiadamy status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Urzędzie Pracy, możemy starać o uzyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Potrzebny też nam będzie przekonujący pomysł na biznes i odpowiednie kwalifikacje. Wszystko to musi znaleźć się we wniosku, jaki złożymy w urzędzie.
Bezzwrotna pomoc dla bezrobotnych
Sam wniosek sprawia najwięcej trudności, ponieważ wzór wniosku różni się w poszczególnych urzędach. Najlepiej zatem zwrócić się w razie wątpliwości w jego wypełnianiu do swojego działu dotacji. Po jego złożeniu, urząd ma około jednego miesiąca na jego rozpatrzenie. W przypadku decyzji pozytywnej, urząd wezwie nas pisemnie na podpisanie umowy.

Do uzyskania dotacji nie wymaga się wkładu własnego. Przyznaje się go osobie bezrobotnej) właśnie dlatego, że w wyniku utraty lub braku pracy, nie posiada własnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wyjście z tej trudnej życiowo sytuacji finansowej. Jednak PUP żąda zabezpieczenia zwrotu dotacji w przypadku nie dotrzymania warunków umowy. Najpopularniejszą formą jest dwóch poręczycieli, którzy zagwarantują zwrot sumy. Warunki finansowe, jakie są im stawiane, stanowią często największą barierę w zdobyciu poręczenia.

Czy dotację na otwarcie działalności trzeba rozliczyć z fiskusem?
Dotacja, która otrzymamy na rozpoczęcie własnej działalności jest bezzwrotna. Dodatkowym bonusem jest fakt, że uzyskana już dotacja z PUP jest zwolniona z opodatkowania. Bezrobotny, który ją otrzymał, nie musi zastanawiać się jak wypełnić PIT online, ponieważ w ogóle nie musi jej wykazywać w swojej rocznej deklaracji podatkowej. To nie oznacza, że w jesteśmy zwolnieni z płacenia podatków. Jako przedsiębiorcy powinniśmy się bardzo dobrze zastanowić nad wyborem odpowiedniej formy opodatkowania, żeby jak najwięcej pieniędzy zostało w naszej kieszeni. To, czy będziemy rozliczać się liniowo, ryczałtem czy na zasadach ogólnych zależy od rodzaju prowadzonej przez nas działalności. Pamiętajmy także, że przez PUP zobowiązani będziemy do przedstawienia faktur i prawidłowego rozliczenia dotacji, ściśle według podpisanego z umową wykazu kosztów.