Jakie PIT-y w 2019 roku można złożyć przez Internet?

Każdego roku jesteśmy zobowiązani złożyć PIT, czyli rozliczenie z podatku. Internetowa forma rozliczenia jest obecnie najpopularniejsza, jeśli więc i my wybieramy rozliczenie online, powinniśmy dowiedzieć się jakie PIT-y można złożyć przez Internet i jak to zrobić.

Pity 2020, które złożymy online to: PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-39, PIT-38, PIT-28 oraz PIT-16A. PIT-36 oraz PIT-37 to najczęściej wypełniane deklaracje podatkowe. Pierwsza z nich dotyczy podatników, którzy swoje przychody uzyskiwały bez pośrednictwa płatnika. Osoby te muszą samodzielnie obliczyć wartość podatku lub zaliczki na podatek, zaś później wpłacić te kwoty do Urzędu. PIT-36 przede wszystkim dotyczy osób, które otrzymywały dochody z własnej działalności gospodarczej.

PIT-37 wypełniamy wtedy, gdy swoje dochody otrzymujemy za pośrednictwem płatnika, na przykład pracodawcy. Z tego zeznania podatkowego rozliczą się osoby, które osiągają przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Jest to typowa deklaracja składana przez zleceniobiorców i pracowników.

PIT-36L wypełniają podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy. Jest on przeznaczony dla przedsiębiorców i osób, rozliczających działy specjalne produkcji rolnej, które w odpowiednim terminie złożyły stosowne oświadczenie potwierdzające, że chcą być opodatkowanie podatkiem w skali 19 procent.

PIT-39 składa się w związku z rozliczeniem przychodów z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości (sprzedaż, najem). Deklarację tą składamy po zakończeniu roku. PIT-39 składamy wyłącznie w sytuacji, gdy dana nieruchomość zalicza się do majątku prywatnego. Deklaracji tej nie złożą przedsiębiorcy, którzy sprzedają nieruchomość należącą do majątku z działalności gospodarczej.

PIT-38 dotyczy zbycia udziału w spółkach lub papierach wartościowych, zaś PIT-28 składają podatnicy, którzy podjęli decyzję o rozliczeniu podatku na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. PIT-28 za rok należy złożyć do 2go lutego 2020 roku. Pozostaje jeszcze PIT-16A, który składają podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej.