Jeszcze możesz rozliczyć ulgę za internet. Sprawdź, jak to zrobić

Możliwość skorzystania z ulgi za internet została obecnie mocno ograniczona. Jeszcze można z niej skorzystać, ale nie wszystkim podatnikom ona przysługuje. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, czy możesz odliczyć od podatku koszty internetu.

Kto może skorzystać z ulgi internetowej?

Ze wspomnianej ulgi skorzystać można jedynie przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe. Czyli ulgę można odliczyć wyłącznie w dwóch składanych po sobie kolejno zeznaniach podatkowych, rok po roku. Jeżeli więc podatnik nie korzystał jeszcze nigdy z owego odliczenia, to może to zrobić po raz pierwszy składając PIT online lub drogą tradycyjną. Prawo do ulgi będzie mu przysługiwać również w roku następnym, gdy złoży deklarację w roku 2020. Należy pamiętać, że lat korzystania z ulgi nie rozdziela się. Odliczenie przysługuje w wysokości maksymalnie 760 zł za dany rok podatkowy.

reka-w-poblizu-laptopa-ktory-wydziela-grafiki-i-strzaly_1232-283Jak odliczyć ulgę za internet?

Aby skorzystać z odliczenia internetowego, oprócz wypełnienia podstawowego PIT-u o numerze PIT-36 czy 37, należy również uzupełnić odpowiedni załącznik PIT-O. Pomimo że nie ma obowiązku gromadzenia faktur za internet, to jednak warto jest mieć. Stanowią one solidny i bezpieczny dowód, który można wykazać przed urzędem skarbowym. Jednakże nie tylko fakturami można posługiwać się, żeby udowodnić przed skarbówką poniesione wydatki za internet. Ważne, żeby dokument taki stwierdzał faktycznie poniesione wydatki (sam fakt zamówienia usługi nie upoważnia do ulgi) oraz zawierał takie informacje, jak dane identyfikujące kupującego i sprzedającego towar lub usługę, kwotę zapłaty oraz typ zakupionej usługi.

Pamiętajmy, że odliczenie tyczy się tylko opłaty abonamentowej, to znaczy za korzystanie z sieci internetowej. Wszelkiego rodzaju płatności za montaż, serwis czy naprawę modemu, routera albo inne wydatki związane z funkcjonowaniem sieci, nie liczą się przy odpisywaniu podatku.

Jeśli posiadamy więc wymagane, odpowiednie dokumenty, a także spełniamy inne, wymienione wyżej warunki, możemy wypełnić PIT online i bez przeszkód skorzystać z odliczenia za internet.