Korekta deklaracji PIT przez internet – jak ją wykonać?

Każdy podatnik, który w swym rocznym rozliczeniu PIT popełnił błąd, jest zobowiązany do jak najszybszego skorygowania go. W tym celu składa się tzw. korektę PIT. Można to zrobić zarówno stacjonarnie w skarbówce, jak i przez internet. Poniżej doradzamy, jak złożyć e-korektę.

Kto złoży e-korektę?

Jak wspomniano wyżej, korektę PIT składa każda osoba, która dopuściła się pomyłki w swej deklaracji podatkowej PIT 2020, np. popełniła błędy w obliczeniach, nie wypełniła wszystkich obowiązkowych rubryk, nie podpisała deklaracji, złożyła ją po terminie, zaadresowała zeznanie do niewłaściwego Urzędu Skarbowego itp. Ma ona obowiązek jak najszybszego przesłania korekty, która to zmienia treść pierwotnego PIT-u i uznawana jest przez skarbówkę za ostateczną i obowiązującą.

rozowy-skarbonka-na-pieniadze-euro-rachunki_1212-782Ile czasu na korektę?

Korektę zeznania podatnik ma obowiązek wykonać w terminie 5 lat od końca roku, w którym złożył zeznanie. W przypadku więc złożenia deklaracji PIT2020, można ją korygować do końca 2023 roku. Po tym roku dochodzi do przedawnienia.

Skutki e-korekty

Złożenie korekty PIT-u skutkuje obniżeniem odsetek podatkowych (sam fakt zapłacenia odsetek jest natomiast obowiązkowy, istnieje jednakże możliwość rozłożenia tych płatności na raty) oraz zaniechaniem kary za przestępstwo karno-skarbowe, jeśli korektę złożono terminowo.

Korekta online

Korektę można złożyć zarówno na formularzu papierowym, jak i wysłać przez internet. Szczególnie ten drugi sposób jest polecany ze względu na szybkość i łatwość obsługi i przesłania dokumentu. Jak więc wypełnić i wysłać korektę PIT 2020 online? Wystarczy posiadać najbardziej aktualny, sprawdzony program do PIT-ów oraz dostęp do sieci. Na samym początku wypełnianego formularza należy zaznaczyć rubrykę „korekta zeznania”, natomiast resztę druku wypełniamy tak, jak poprzednio, korygując rzecz jasna wszelkie pomyłki i błędy popełnione uprzednio. Niegdyś trzeba było również wypełniać załącznik ORD-ZU, w którym wyjaśniało się przyczynę korekty, natomiast od 2020 roku nie jest to już konieczne.