Kto może rozliczyć kwotę wolną od podatku

W każdym systemie podatkowym obowiązuje tzw. kwota wolna od podatku. W Polsce wynosi ona 3091 zł. Jeśli nasz przychód w ciągu roku nie przekroczył tej sumy, z końcem roku otrzymamy zwrot podatku, który może wynieść maksymalnie 556, 02 zł. W przypadku kwoty wolnej od podatku nie ma znaczenia, z jakiś źródeł uzyskaliśmy przychód, ale to, w jaki sposób rozliczamy się z fiskusem. Z tego prawa podatkowego skorzystają bowiem wyłącznie osoby, które są opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy, którzy wybrali inny model podatkowy, tracą prawo wolnej kwoty. Z kwoty wolnej od podatku może natomiast skorzystać osoba, która prowadzi działalność opodatkowaną w innej formie, lecz oprócz tego wykazuje przychody z innych źródeł, opodatkowanych według skali. Na przykład może to być przedsiębiorca, który jest dodatkowo zatrudniony na umowę o pracę, zaś jego przychód z tego tytułu mieści się w ustawowym limicie 3091 zł. W tym wypadku kwotę wolną od podatku przedsiębiorca ten może rozliczyć jedynie w stosunku do wynagrodzenia rozliczanego według skali podatkowej. Należy pamiętać, że jeśli uzyskujemy przychody z kilku źródeł i łączymy formy opodatkowania, to kwotę wolną od podatku możemy odliczyć tylko raz.

Kwotę wolną od podatku możemy rozliczyć na dwa sposoby: w zeznaniu rocznym lub w trakcie roku. W pierwszy wypadku tradycyjnie obowiązuje nas rozliczenie PIT 2020, czyli wypełniamy właściwą deklarację i składamy ją w urzędzie. W drugie sytuacji co miesiąc pomniejszamy zaliczki na podatek o 46, 33 zł miesięcznie, co stanowi dokładnie 1/12 kwoty wolnej.

Warto również wspomnieć o zasadach wspólnego rozliczenia małżonków. Otóż każde z nich zachowuje prawo do odliczenia kwoty wolnej od podatku. Jest to dodatkowa korzyść, gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie, zaś jedno z nich zarabia minimalne kwoty lub wcale nie wykazuje przychodów. Wówczas połowa zarobków jednego z małżonków będzie wykazana jako przychód drugiego z nich, czyli realne będzie odliczenie z tej wartości kwoty 556,02 zł.