Kto może skorzystać z ulgi budowlanej przy rozliczaniu PIT-u?

Jeszcze kilka lat temu podatnicy mieli całkiem sporo możliwości skorzystania z różnych ulg podatkowych. Jedną z nich była ulga na materiały budowlane i wykończeniowe, przysługująca osobom budującym, ale i remontującym własny dom czy mieszkanie. Niestety, od 1 stycznia 2020 roku zwrot VAT-u za materiały mieszkaniowe dotyczy już jedynie osób budujących swój własny, pierwszy dom.

Kto skorzysta z ulgi budowlanej?

Ze wspomnianej ulgi budowlanej przy wypełnianiu rozliczenia pit skorzystać mogą osoby budujące swój pierwszy dom, wykonujące nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne albo też dostosowujące budynek niemieszkalny, jego część czy konkretne pomieszczenie niemieszkalne do celów mieszkaniowych, tak aby powstał lokal mieszkalny.

technology-791261_640

Jakie są warunki skorzystania z ulgi?

Oprócz wspomnianych wyżej wytycznych, istnieje jeszcze kilka innych cech warunkujących otrzymanie zwrotu za wydatki budowlane przy składaniu pit. Przede wszystkim pozwolenie na budowę wyżej wymienionego domu musi być wydane po 1 stycznia 2020 roku. Istotne jest też to, ażeby powierzchnia użytkowa nie przekraczała 75m2 (w przypadku lokalu mieszkalnego) i 100m2 (w wypadku domu jednorodzinnego). Wymogiem jest także odpowiedni wiek – osoba do końca roku, w którym wydano pozwolenie na budowę, nie może mieć ukończonych 36 lat (w przypadku małżonków warunek ten dotyczy jedynie młodszej osoby).

 

Złóż wniosek, załącz pozwolenie i faktury

Należy pamiętać, że aby ubiegać się o zwrot podatku za materiały budowlane, należy złożyć nie tylko wniosek – najlepiej poprzez odpowiedni do pitów program komputerowy, ale również należy dostarczyć kserokopie pozwolenia na budowę oraz faktur, które dokumentują poniesione przez nas wydatki. Kwotę zwrotu zaokrągla się do pełnych złotych.

 

Decyzja i termin zwrotu VAT-u

Decyzję o zwrocie podatkowym, konkretny urząd skarbowy ma obowiązek wydać w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, sam zwrot następuje natomiast w ciągu 25 dni od dnia doręczenia decyzji. W przypadku decyzji niewydanej w terminie albo również nieterminowej wypłaty, wnioskodawcy przysługują odsetki.