Obliczanie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

W przypadku opóźnień w płatności należnych podatków, fiskus ma prawo naliczyć odsetki od należności podatkowych. W poniższym artykule wyjaśniamy komu i w jakiej wysokości grożą owe odsetki, a także jak ich uniknąć.

Zaległości podatkowe

Wspomniane zaległości podatkowe to niezapłacone terminowo podatki (rozliczane zarówno w deklaracji PIT online, jak i drogą osobistego złożenia PIT-u w skarbówce), zaliczki na owe podatki, raty podatkowe, a także nienależne podatnikowi nadpłaty, zwroty podatku, oprocentowanie nadpłat, wynagrodzenia płatników oraz inkasentów. Jak więc można zauważyć, zaległości podatkowych, od których naliczane są opłaty i odsetki, jest całkiem sporo.

Naliczanie odsetek za zwłokę

billie-dolara-z-wykresu-biznesowego_1150-750W jaki sposób naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Otóż naliczane są one od dnia następnego po upływie ostatecznego terminu złożenia deklaracji PIT online 2020 albo drogą tradycyjną (czyli osobiście w Urzędzie Skarbowym) lub też terminu, w którym podatnik jest zobowiązany do dokonania wpłaty podatku na odpowiedni numer konta fiskusa.

Ile wynosi obniżona i podstawowa stawka?

Wysokość wspomnianych wyżej odsetek jest określana względem podstawowej albo obniżonej stawki, co jest uzależnione od okoliczności, w jakich powstało zadłużenie. Kwotą graniczną odsetek jest suma 8,7 zł – odsetek poniżej owej kwoty nie płaci się.

Stawka obniżona to 50% stawki podstawowej. Natomiast sama podstawowa stawka wynosi, zgodnie z przepisami NBP, 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu w lombardzie i nie może być przy tym mniejsza niż 8%. Istnieją także odsetki karne za zwłokę, które wynoszą 150% stawki podstawowej. Są one stosowane do zaległości w podatkach od akcyzy, usług i towarów, wynikających z decyzji pokontrolnych oraz korekt.

Pamiętaj o terminach

Jak można zauważyć, terminowe złożenie deklaracji podatkowej jest niezwykle istotne. Pozwala na uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji karno-skarbowych, np. wspomnianych wyżej odsetek czy też kary grzywny. Najprostszym sposobem na terminowe złożenie PIT-u jest wysłanie go elektronicznie, poprzez odpowiednią aplikację komputerową. Bezpieczny i solidny do PIT-ów 2020 program wyszukamy na stronach internetowych. Pamiętajmy jednakże, że przed ściągnięciem takiego programu dobrze jest poczytać trochę informacji na jego temat, aby wybrać ten najlepszy, intuicyjny w obsłudze i zawierający najbardziej aktualne wersje formularzy podatkowych.