Odliczenia od podatku – z której ulgi masz prawo skorzystać?

Obok obowiązkowego rozliczania wszelkich źródeł dochodów uzyskanych w danym roku, podatnik ma prawo również uzyskać zwrot określonych kwot z już zapłaconych podatków. Możliwość taką dają różnego rodzaju ulgi podatkowe. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, z którego odliczenia możesz skorzystać.

Ulga internetowa

Jedną z ulg, z której można skorzystać rozliczając PIT , jest ulga za internet. Dotyczy ona osób, które w ubiegłym roku podatkowym użytkowały internet i posiadają dokumenty (przede wszystkim faktury), które potwierdzają poniesione wydatki. Odliczenie owo przysługuje tylko raz przez dwa następujące po sobie lata i wynosi maksymalnie 760 zł rocznie. Ulga ta niestety powoli jest wycofywana, dlatego warto z niej skorzystać, dopóki jest to jeszcze możliwe.

Ulga prorodzinna

Zwana inaczej ulgą na dzieci. Skorzystać z niej mogą wszyscy wychowujący dzieci nieletnie, bez względu na poziom zarobków. Jej wysokość jest z kolei uzależniona od liczby dzieci. Z odliczenia w PIT nie skorzystają natomiast rodzice zupełnie pozbawieni władzy rodzicielskiej.czlowiek-dochody-analizowanie-nacisniecie-przycisku_1262-2290

Ulga dla honorowych dawców krwi

Z ulgi owej mogą skorzystać wszyscy ci, którzy w ubiegłym roku podatkowym honorowo oddali krew i w związku z tym zostali zarejestrowani w publicznym punkcie krwiodawstwa. Wysokość ulgi, którą można uzyskać, uzależniona jest od ilości oddanej krwi i przeliczana jest wedle obowiązujących przepisów i ekwiwalentów.

Ulga na lekarstwa

Z ulgi na leki skorzystają osoby regularnie przyjmujące niezbędne medykamenty, posiadające przy tym obowiązkowe zaświadczenie od lekarza o konieczności ich przyjmowania, jak również dokumenty (faktury, rachunki) potwierdzające ich zakup.

Jak skorzystać z ulgi?

Ze wspomnianych odliczeń podatkowych można skorzystać, wypełniając odpowiednie rubryki w rocznym rozliczeniu podatkowym. PIT złożyć można zarówno osobiście, jak i internetowo, uzupełniając i wysyłając go przez odpowiedni do PIT-ów program. Ważne jest terminowe złożenie i prawidłowe wypełnienie zeznania – pamiętajmy, że za błędy i opóźnienia w składaniu PIT-ów grożą nam niestety finansowe kary od fiskusa.