Odliczenie podatkowe za działalność badawczo-rozwojową

Ulga za działalność badawczo-rozwojową jest stosunkowo młodym odliczeniem podatkowym. W poniższym artykule wyjaśniamy, czym się charakteryzuje i kto może z niej skorzystać.

Kto skorzysta z ulgi?

Odliczenie za działalność rozwojowo-badawczą przysługuje osobom rozliczającym się wedle skali podatkowej (wypełnią one PIT-36) oraz według stawki 19% (PIT-36L). Drugim wymogiem warunkującym możliwość skorzystania z ulgi jest poniesienie w danym roku podatkowym kosztów kwalifikowanych, będących wydatkami związanymi z działalnością badawczo-rozwojową. Podatnicy spełniający podane wyżej wymagania mają możliwość skorzystania z ulgi, wykonując rozliczanie PIT 2020 online albo też składając go osobiście w placówce skarbowej.

Koszty kwalifikowane – czym są?

Wspomniane koszty kwalifikowane to koszty poniesione z tytułu składek ZUS, wydatków na korzystanie z aparatury naukowo-badawczej, tworzenie fachowych analiz, opinii oraz ekspertyz, które są niezbędne podczas wykonywania prac badawczo-rozwojowych, jak również zakup surowców i materiałów, służących realizacji wspomnianej działalności. Do owych kosztów zalicza się również wynagrodzenia za pracę w przypadku, jeżeli dotyczą one wyłącznie pracowników, którzy zatrudnieni są celem realizowania zadań i prac rozwojowo-badawczych.

Trzeba jednakże mieć przy tym na uwadze, iż wspomniane kwalifikowane koszty można odliczyć od podatku wtedy, gdy badania prowadzone są na podstawie porozumienia lub umowy z daną jednostką naukową albo badawczą.

Ulga B+R – jak ją odliczyć?

Podatnicy chcący odliczyć wspomnianą ulgę, muszą wypełnić formularz PIT-36 albo PIT-36L, a także załącznik PIT-BR. Mogą to zrobić zarówno internetowo, składając swój PIT rozliczenie online, jak również drogą tradycyjną, przekazują druk podatkowy osobiście albo wysyłając go pocztą czy kurierem. Składając PIT, pamiętajmy o prawidłowym wypełnieniu wszystkich obowiązkowych rubryk, a także o terminowym złożeniu formularza – w 2021 roku należy to zrobić do 30 kwietnia. Przekroczenie owej daty może się niestety wiązać z nieprzyjemnymi skutkami, m.in. karą grzywny nałożoną przez fiskusa.