Odsetki podatkowe i zasady ich naliczania – co powinieneś wiedzieć na ten temat

Złożenie rocznej deklaracji podatkowej po terminie lub też w niewłaściwej placówce karbowej skutkuje naliczeniem odsetek podatkowych. Owe odsetki są rzecz jasna obowiązkowe do zapłacenia. Jak wysokie są to kwoty? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

Zaległość podatkowa – co to jest?

Zaległości podatkowe to przede wszystkim podatki, zaliczki na podatek lub raty podatkowe, które nie zostały opłacone w określonym terminie. Daty płatności rat podatkowych ustanawiane są przez Urząd Skarbowy, natomiast ostatecznym terminem, do którego należy zapłacić podatek za rok ubiegły, jest koniec kwietnia, czyli ustawowy termin, do jakiego należy wykonać rozliczenie roczne PIT. Na podobnych zasadach traktuje się również:

– nadpłatę w wysokości wyższej, niż być powinna;

– wynagrodzenie płatników i inkasentów, jeśli zostało ono pobrane w wyższej wysokości, aniżeli trzeba;

– zwrot podatku, którego nie powinno się otrzymać w ogóle lub powinno dostać w niższej kwocie;

– nieupoważnione oprocentowanie nadpłaty.

Wszystkie wymienione wyżej sytuacje skutkują obowiązkowym zapłaceniem ustawowych odsetek.reczne-wstawianie-monety-w-skarbonka_1252-1126

Obliczanie zaległości podatkowych

Odsetki podatkowe naliczane są już od następnego dnia po upływie obowiązkowego terminu złożenia PIT-u. Wspomniane zaległości oblicza się wedle obniżonej lub podstawowej stawki. Rodzaj stawki zależy od sytuacji, w której powstało zadłużenie. Stawka podstawowa to 200% z podstawowej stopy lombardowego oprocentowania kredytu (ale nie niższa niż 8%), natomiast obniżona równa jest 50% podstawowej stawki. Należy mieć też na uwadze, że graniczną kwotą, poniżej której nie trzeba zapłacić odsetek, jest 8,7 zł.

Złóż PIT na czas

W przypadku spóźnienia się ze złożeniem deklaracji podatkowej, jak i opłaceniem samego podatku, trzeba się niestety liczyć z odsetkami, a nawet innymi, bardziej surowymi konsekwencjami, jak np. karą grzywny. Aby więc tego uniknąć, wystarczy po prostu trzymać się ustalonych ustawą terminów i wykonać rozliczenie pitu przez internet czy też drogą tradycyjną bez zbędnych opóźnień.