Odsetki za zwłokę od podatku

Od 2020 roku obowiązują zmiany związane z naliczaniem odsetek za zwłokę od podatku. Zasady te dotyczą wszystkich podatników, zarówno osób fizycznych, jak również firm czy przedsiębiorców. W roku 2020% podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi 8%, w przypadku obniżonej stawki odsetek za zwłokę jest to 50% stawki odsetek.

Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę stosuje się w dwóch przypadkach – złożenia deklaracji nie później niż w okresie pół roku od terminu, w którym należy złożyć pit w urzędzie oraz opłacenia zaległości w ciągu 7 dni od czasu złożenia w urzędzie korekty zeznania.

Standardowa stawka odsetek za zwłokę obowiązuje wtedy, gdy podatnik otrzymał informację o wszczęciu kontroli podatkowej oraz gdy została dokonana czynność sprawdzająca.

Istnieje także podwyższona stawka odsetek za zwłokę, która wynosi 150% stawki odsetek za zwłokę. Stosuje się ją jednak wyłącznie w przypadku zaległości w podatku dotyczącym usług, towarów oraz w podatku akcyzowym. Podwyższone odsetki stosowane są tylko w sytuacji wymuszonej korekty na podatniku, na przykład gdy podatnik otrzymał informację o planowanej kontroli podatkowej lub gdy postępowanie podatkowe wykaże, iż pit nie został złożony, a co za tym idzie – nie zapłacono należnego podatku.

smartphone-505851_640

Odsetki za zwłokę liczone są według następującego wzoru: Kz*L*O1/365=On=Opz, w którym Kz oznacza sumę zaległości, L – liczbę dni zaległości, O1 – obniżoną stawkę odsetek, 365 – liczbę dni w roku, On – sumę odsetek, zaś Opz – sumę odsetek zaokrąglonych.

 

Jeżeli chcemy uniknąć odsetek za zwłokę, musimy oczywiście pamiętać o terminowym złożeniu deklaracji PIT. Pomoże nam w tym program PIT, za pomocą którego rozliczymy różne pity . Program pozwoli nam na dokładne rozliczenie deklaracji podatkowej, zaś dzięki przystępnemu interfejsowi i dużej prostocie, z pewnością nie będziemy zostawiać rozliczeń podatkowych na później. Podatnicy, którzy rozliczają się w formie standardowej, nie raz zostawiają rozliczenie PIT na ostatnią chwilę, a nawet składają ją po terminie bądź całkowicie o niej zapominają. Z programem PIT wszystko staje się łatwiejsze, dlatego w roku 2020/ rozlicz się online.