Otrzymujesz stypendium naukowe albo sportowe? Sprawdź, czy nie musisz rozliczyć go w deklaracji PIT

Uczniowie i studenci, którzy otrzymują stypendium sportowe, naukowe albo za aktywność społeczną, w niektórych przypadkach muszą rozliczyć je w rocznej deklaracji podatkowej. Kiedy jest to obowiązkowe? W poniższym artykule wyjaśniamy kwestię rozliczania stypendium w PIT-ach.

Najważniejsza jest wysokość stypendium   

Roczne zeznanie podatkowe z tytułu otrzymanego stypendium muszą złożyć te osoby, które zostały uhonorowane kwotą w wysokości min. 3800 zł. Konieczne jest również, ażeby źródło owego stypendium stanowiła uchwała samorządu albo organizacji pozarządowej pożytku publicznego. Stypendyści ci mają obowiązek wykazać ów dochód, wypełniając swój PIT online 2020 albo w wersji papierowej (tradycyjnej) na druku podatkowym nr 37. Co istotne, urząd skarbowy wymaga wyłącznie rozliczenia nadwyżki, czyli kwoty powyżej wspomnianych 3800 zł.

Podstawę do rozliczeń takiej deklaracji stanowi druk PIT online 8-C, który stypendyści powinni otrzymać od wypłacającego stypendium najpóźniej do końca lutego danego roku. W druku tym zostanie wykazana wysokość zaliczki na podatek dochodowy, pobranej przez organizację samorządową czy też samorząd.

placic-podatki_19-141512Stypendium wolne od podatku

Stypendia, które nie wpisują się w wyżej wymienione wymagania, są zwolnione od podatku. Istotna jest tu nie tylko kwota 3800 zł, poniżej której nie trzeba wpisywać stypendium do swojego PIT-u, ale jego rodzaj. Tak jest w przypadku stypendiów:

– doktoranckich i naukowych, które są przyznawane na podstawie przepisów oświatowych;

– zagranicznych przeznaczonych na pokrycie czesnego, kosztu rekrutacji, zakwaterowania albo ubezpieczenia, finansowanych z rządowego programu, ustanowionego przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym;

– socjalnych, finansowanych ze środków szkoły, samorządu albo budżetu państwa.

Złóż PIT osobiście albo online

PIT z rozliczeniem stypendium można złożyć rzecz jasna zarówno drogą internetową, jak i tradycyjną (osobiście w placówce Urzędu Skarbowego czy też wysyłając go pocztą). Wyszukując w internecie odpowiedni do PIT-ów 2020 program, miejmy jednakże na uwadze, że powinien on zawierać odpowiedni PIT-37, w którym rozliczymy otrzymane nagrody.