Otrzymujesz świadczenie 500+? Sprawdź, czy musisz je rozliczyć w PIT

Świadczenie uzyskiwane z rządowego programu 500+ stanowi niemały comiesięczny zastrzyk gotówki dla większości polskich rodzin. Co ważne, jest ono zwolnione z podatku i w związku z tym nie musi być wpisywane do deklaracji podatkowej.

Jak otrzymać 500+?

Wspomniane świadczenie finansowe przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochody rodziny. W przypadku natomiast rodzin, w których miesięczne dochody wynoszą poniżej 800 zł na osobę, kwotę 500 zł otrzyma również dziecko pierwsze albo jedynak. Jeśli w rodzinie żyje z kolei dziecko niepełnosprawne, wskazane kryterium dochodowe jest zwiększone do wysokości 1200 zł.

Świadczenie 500+ a ulga na dzieci

Podatnicy składający zeznanie podatkowe, czy to osobiście w skarbówce, czy też internetowo przez program PIT 2017, mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej już na pierwsze dziecko. Z kolei osoby, którym ona przysługuje, ale z powodu niewysokiego dochodu czy też dużej liczby dzieci nie mogą jej w pełni wykorzystać, mogą ubiegać się za to o zwrot części ulgi niewykorzystanej. Jednakże skorzystanie z tego zwrotu może skutkować podwyższeniem dochodu na osobę w danej rodzinie do kwoty powyżej 800 zł lub 1200 zł (w rodzinach z dzieckiem z niepełnosprawnością), co w przypadku osób, które otrzymywały 500 zł już na pierwsze dziecko, może spowodować stratę owego świadczenia.

Możliwość odliczenia ulgi na dziecko jest przywilejem podatnika a nie obowiązkiem, dlatego nie trzeba z niego korzystać. Warto więc dobrze przeliczyć dochody i sprawdzić, co jest po prostu bardziej opłacalne – jednorazowe otrzymanie zwrotu podatkowego w wyniku odliczenia ulgi prorodzinnej, czy regularne otrzymywanie 500 zł już na pierwszego potomka przez 12 miesięcy w roku.