PESEL czy NIP w rozliczeniu PIT – Co trzeba wpisać?

Identyfikator podatkowy to jeden z elementów deklaracji podatkowej przysparzającej zwykle sporo problemów. Wypełniając PIT, trzeba podać NIP albo Pesel, jednakże nie wszyscy wiedzą, który z nich należy wpisać. A wybór nie zawsze jest oczywisty.

Kto wpisuje NIP, a kto Pesel?

NIP i Pesel to numery identyfikujące podatników. Każda osoba składająca deklarację podatkową musi wpisać jeden z nich. Numerem Pesel posługują się osoby, które są objęte rejestrem Pesel, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, płatnikami podatków oraz składek ZUS. Wszelkie inne podmioty używają natomiast numeru NIP.

Z pozoru kryteria wyboru są więc proste. Jednakże, jak wskazuje wieloletnia praktyka urzędnicza, właśnie w tej kwestii podatnicy popełniają mnóstwo błędów. Który identyfikator podatkowy wybrać?

 

Byli przedsiębiorcy mają dylemat

Szczególny dylemat mają w tym względzie osoby niegdyś prowadzące działalność gospodarczą. Osoby, które w zeszłym roku prowadziły własne firmy, jednakże zamknęły je przed rozliczeniem deklaracji pit 2020 online lub w wersji drukowanej, wpisują NIP – trzeba bowiem podać identyfikator, który jest właściwy dla czasu prowadzenia działalności gospodarczej. W tym wypadku nie jest ważny fakt, że obecnie firma już nie istnieje. Podobnie rzecz ma się z przedsiębiorcami, którzy przez część albo cały zeszły rok mieli zawieszoną działalność.

 

Kara za błędny identyfikator

Podatnicy wpisujący w swoje pity 2020 online nieprawidłowe identyfikatory podatkowe, nie powinni obawiać się kar. Chociaż w teorii osoba, która wpisze numer Pesel zamiast wymaganego NIP-u naraża się na karę grzywny, to w praktyce są raczej niewielkie szanse, że ją otrzyma. Urzędnicy traktują taką sytuację w kategorii pomyłki, a nie wykroczenia skarbowego. Ich intencją jest bowiem przede wszystkim dbałość o jakość danych i prawidłową identyfikacją podatników, a nie o nakładanie na nich kar.

 

Wskazane staranność i uważność

Popełnienie nawet drobnego błędu skutkuje niestety koniecznością złożenia korekty w urzędzie skarbowym. Aby więc temu zapobiec, wypełniając zeznanie deklaracja pit 2020, należy wykazać się dużą starannością i uważnością.