PIT 2020 online — ulgi i odliczenia: ulga prorodzinna oraz pojęcie opieki prawnej

Przystępując do rozliczenia PIT online , niemała liczba podatników w naszym kraju skorzysta z jednego z najważniejszych odliczeń podatkowych — ulgi prorodzinnej. PITy program umożliwiają niezwykle sprawne rozliczenie odliczenia na dzieci, jednak do prawidłowo przeprowadzonego rozliczenia podatkowego z uwzględnieniem tejże ulgi należy uprzednio spełnić pewne warunki wstępne. Najważniejszym z nich jest konieczność dysponowania prawną opieką nad dziećmi.

 

Najbardziej oczywistą postacią sprawowania opieki na dzieckiem jest rodzicielska władza, jaką roztacza rodzic nad dzieckiem. Z prawnego jednak punktu widzenia jako równoważną należy traktować również dodatkową możliwość: tzw. opiekę prawną. Także opieka prawna pozwala na skuteczne zastosowanie odliczenia rodzinnego w PITy program.

 

Opieka prawna

Opieka prawna to inaczej zobowiązanie do troski, dbałości i ochrony nad osobą niepełnoletnią. Opiekunem zostaje się na mocy decyzji sądu opiekuńczego w pewnych szczególnych okolicznościach. Po pierwsze w wypadku śmierci obojga rodziców bądź w sytuacji, gdy nie są oni znani. Ponadto sąd opiekuńczy wyznacza opiekuna prawnego, gdy władza rodzicielska została zawieszona lub na stałe uchylona. W końcu może dojść do ustanowienia opieki prawnej, jeśli oboje rodzice zostali ubezwłasnowolnieni. W każdej z tych sytuacji prawo do skorzystania odliczenia prorodzinnego w PIT przechodzi na nowo ustalonego opiekuna prawnego. Opieka prawna może zostać przydzielona przez sąd parze małżonków, ale nie jest w żadnym wypadku reguła. Przede wszystkim opiekunem dziecka zostaje osoba, która wskazali biologiczni rodzice dziecka, jeśli tylko nie zostali oni wcześniej władzy rodzicielskiej pozbawieni. W sytuacji opiekuna prawnego zamierzającego ubiegać się o odliczenie prorodzinne na potrzeby PIT ważne jest, by pamiętać o konieczności zamieszkiwania z dzieckiem, którego odliczenie dotyczy. Co prawda w przypadku rodziców, tj. dysponentów władzy rodzicielskiej PIT online pozwala dokonać odliczenia, nawet jeśli warunek ten nie jest spełniony, to jednak opiekun prawny jest bezwzględnie zobowiązany do jego wypełnienia. Dodatkową okolicznością wartą zapamiętania jest przepis, wedle którego do bezpośredniego odliczenia prawo ma jedynie opiekun prawny, nawet jeśli faktycznie nie sprawuje opieki. Rozliczenie podatkowe PITy zostało bardziej szczegółowo potraktowanie na stronie: https://www.pitax.pl/pity-/