PIT 2019 oraz odsetki i zaległości podatkowe

Pomimo iż do rozliczenia PITy 2020 pozostaje nam jeszcze wiele miesięcy, w których czasie z łatwością uda się każdemu z nas całkowicie przygotować do procesu wypełniania deklaracji, warto pamiętać, iż jeżeli nie poczynimy odpowiednich przygotować, a co gorsze nie dostarczymy na czas naszego zeznania do właściwego urzędu skarbowego, możemy narazić się na szereg bolesnych konsekwencji ze strony fiskusa.

W ciągu kilku ostatnich lat obserwowaliśmy bardzo dynamiczny rozwój oprogramowania podatkowego, którego PIT 2020 jest najnowszą odsłoną. Biorąc pod uwagę niezwykle udogodnienia, jakimi zaowocował dla klienta ten rozwój aż trudno uwierzyć, iż wciąż musimy uwzględniać w swej pracy nad rocznymi zeznaniami podatkowymi sztywne i bezwzględne zasady prawa podatkowego. Niestety nie możemy zapominać o ewentualności negatywnych konsekwencji, jakie mogą wynikać z ich nieprzestrzegania. Jedną z najbardziej oczywistych konsekwencji tego rodzaju są pochodne niedotrzymania przez podatnika urzędowych terminów związanych z przygotowaniem i dostarczeniem do urzędu gotowego zeznania podatkowego. Mając na myśli najbliższe rozliczenie PITy 2020 nie należy zapominać o tym jakże podstawowym obowiązku, z którego jako podatnicy musimy się w pełni wywiązywać. Z punktu widzenia administracji podatkowej pewne terminy ustalone w kalendarzu standardowego roku podatkowego są nienaruszalne, a jeśli do takiego naruszenia dojdzie, powinno ono pociągać za sobą konsekwencje finansowe dla podatnika. Z tego powodu jako podatnicy powinniśmy raczej unikać niezgodności z kalendarzem podatkowym fiskusa albo zostaniemy potraktowani jako jednostki przekraczające obowiązujące prawo, wymagające natychmiastowej reprymendy. Pamiętając o tym wszystkim, w kontekście rozliczenia PIT 2020 możemy się spodziewać bardzo precyzyjnie wyznaczonych granic postępowania urzędu w przypadku niedotrzymania przez nas terminu. Każde wykryte, nieterminowo złożone roczne zeznanie podatkowe pociąga za sobą karne odsetki za zwłokę, którą wywołaliśmy. Standardowo wynosi ona osiem procent w skali roku od wartości podatku, który zobowiązani jesteśmy zapłacić. Jak zawsze w takich sytuacjach istnieją jednak możliwości złagodzenia karnych odsetek, jeżeli zdołamy przygotować dla urzędu skarbowego korektę rocznego zeznania podatkowego w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy od dnia upłynięcia ostatecznego terminu złożenia oryginalnego zeznania podatkowego. W takim wypadku będzie możliwe zmniejszenie odsetek o 50%, jednak wspomniana korekta musi być prawnie ważna.