PIT 2020 program i kwota zmniejszająca podatek za rok podatkowy 2019

Jak wiadomo pośród najciekawszych nowelizacji prawa podatkowego, które będziemy musieli uwzględnić w rocznych rozliczeniach podatkowych, znajdują się zmiany, jakim poddano kwotę tzw. wolną od podatku i związaną z nią kwotę tzw. obniżającą podatek. W istocie pierwsza z nich jest prostą konsekwencją drugiej i obie wzrastają w ramach najbliższego rozliczenia podatkowego. Możemy mieć całkowitą pewność, że program PIT (niezależnie od tego, który wybierzemy) zaimplementuje owe zmiany. Wciąż jednak warto pamiętać o kilku podstawowych konsekwencjach wprowadzanych zmian, jak i szerzej – kwestii kwoty wolnej od PIT w ogóle.

 

W najbardziej ogólnym znaczeniu kwota, którą nazywamy wolną od podatku dochodowego, jest wartością osiągniętego i wykazanego przez rozliczającego się podatnika dochodu całkowicie zwolnionego z obowiązku opodatkowania. Kwotę wolną od podatku otrzymuje się w PIT 2020 program za pomocą mechanizmu zastosowania kwoty obniżającej wartość podatku. Ponieważ na potrzeby zbliżającego się sezonu rozliczeń podatkowych zmniejszająca podatek kwota ustalona została na maksymalnym poziomie 1188 zł, dostępna nam aktualnie maksymalna wolna od opodatkowania kwota wynosi obecnie 6600 zł.

Chcąc obliczyć przysługującą nam wolną kwotę w aplikacji program do PIT 2020 (jedną z najlepszych jest program do rozliczania PIT firmy PITax) należy przede wszystkim potraktować łącznie wartości wszystkich przychodów, jakie osiągnęliśmy przy opodatkowaniu na skali podatkowej. Dotyczy to wszystkich możliwych źródeł, jeśli tylko łączy je ta forma opodatkowania. Ponieważ kwota wolna ma zastosowanie do dochodu (innymi słowy tzw. podstawy opodatkowania) – oznacza to, że pomniejszony zostaje o jej wysokość ogólny przychód po uprzednim odjęciu kosztów, jakie jego uzyskanie pochłonęło, a także ulg oraz odliczeń, jakie mają zastosowanie do partykularnej sytuacji podatkowej. Od otrzymanego w ten sposób dochodu oblicza się w następnym kroku należny państwu podatek i finalnie pomniejsza go o dopuszczalną kwotę obniżającą. Oczywiście możemy spodziewać się, że wszystkie przedstawione tu kroki zostaną w znacznym stopniu zautomatyzowane w oprogramowaniu program PIT (znakomity przykład na dobry program do PIT znajdziemy na PITax). Zaliczki podatkowe podatników, którzy nie przekroczą pierwszego progu podatkowego, wciąż będą pobierane na starych zasadach – a więc oznacza to, że zaliczki te będą obniżane automatycznie w zakresie do 556,02 zł. Skorzystanie z pełnego zakresu kwoty obniżającej PIT będzie możliwe dopiero w rozliczeniu rocznym.