PIT 37 – rozliczenie w 2019 roku

PIT 37 to często stosowany przez Polaków format rozliczeniowy. Taki dokument mają za zadanie wypełnić płatnicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Dotyczy on także ludzi, mających przychody ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy, z rent krajowych, emerytur lub zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Niestety, rozliczenie pit 37 wciąż potrafi sprawiać ludziom wiele kłopotów, których przyczyn należy dopatrywać się w skomplikowanej strukturze samego dokumentu.
PIT 37 składa się aż z 12 części, które są oznaczone literami Alfabetu. W części A należy określić miejsce złożenia dokumentu, w B zaś wpisać dane osobiste płatnika. Kolejna część, C, to miejsce, gdzie trzeba podać typ rozliczeń, a w D poinformować fiskus o ulgach i odliczeniach od dochodu ogólnego. W części E dokonuje się obliczenia podatku, a F odliczeń od kwoty podatku. Część G określa zobowiązanie podatkowe płatnika.

H służy do przekazania 1% podatku dla wybranej Organizacji. Jeśli ktoś decyduje się przekazać 1% na konto wybranej organizacji ,w części I powinien on dookreślić dokładny cel wpłaty. W części J powinny znaleźć się bliższe informacje na temat dołączonych do deklaracji załączników, a K potwierdzenie znajomości przepisów podatkowych. Ostatnia część dokumentu, L, jest przeznaczona wyłącznie dla urzędu skarbowego. PIT 37 warto wypełnić korzystając z nowoczesnych programów sieciowych, które ułatwiają radzenie sobie z zawiłościami polskiego systemu podatkowego. Dzięki nim petent zaoszczędzi sporo czasu, jak też będzie miał pewność, że nie popełnił błędu podczas rozliczeń. W ten sposób można zwykle rozliczyć zarówno PIT jak i PIT 2020.

Programy ułatwiają także wypełnianie załączników i wybieranie optymalnych ulg podatkowych. Wykonywany przy wykorzystaniu programu operację są w pełni bezpieczne i nie powinny stanowić one problemu, nawet dla osób, które rzadko kiedy korzystają z dobrodziejstw Internetu. Warto sprawdzić jeszcze dziś samemu, w jak krótkim czasie można dzięki nim rozliczyć choćby PIT 2020.