PITy 2019 — podstawowe mechanizmy prawa podatkowego

Podatnik roku 2020 — wyposażony w znakomicie przygotowany program do PIT 2020 — nie musi obawiać się najmniejszych choćby kłopotów w czasie realizacji swojego rozliczenia podatku dochodowego. Z tego powodu wiedzę o zasadach prawa podatkowego przypominamy w celach całkowicie niezobowiązujących.

Zarówno PIT 2020 online, jak tradycyjne papierowe rozwiązania, a także przeszłe rozliczenia podatkowe odzwierciedlają w swojej konstrukcji i przebiegu identyczne podstawy prawne. Interesującym może być przypomnienie ich, teraz kiedy coraz bardziej wyrafinowane cyfrowe narzędzia podatkowe sprawiają, iż jakakolwiek głębsza wiedza na temat systemu podatkowego wydaje się zbędna dla poprawnych stosunków z fiskusem. Nowoczesny PIT 2020 program w zasadzie eliminuje potrzebę jakiejkolwiek refleksji nad tym, co właściwie robimy płacąc podatki — wystarczy odpowiedzieć na szereg pytań, podjąć kilka prostych rozstrzygnięć i rozliczenie zostaje wysłane do odpowiedniego organu podatkowego. Rozliczenie PIT online 2020 implementuje jednak wciąż te same reguły zawarte w szeroko rozumianym prawie podatkowym.

Podstawowe reguły prawa podatkowego:

  • reguła wyłączności i zupełności ustawy względem podatków — oznacza ni mniej, ni więcej, iż wszystkie istotne elementy oraz procedury związane z organizacją systemu podatkowego są regulowane przez ustawę,
  • ogólnie rozumiana reguła zaufania do państwa — zawiera w sobie m.in. regułę jawności, określoności, a także pewności prawa,
  • reguła zabraniająca stosowania prawa działającego wstecz, gdyby miało się to wiązać z postawieniem podatnika w bardziej niekorzystnej sytuacji,
  • reguła pewności prawa — oznacza, iż organa władzy państwowej powinny być w swych rozstrzygnięciach obliczalne (wiąże się to także z obowiązkiem jawnego ogłaszania normatywnych aktów oraz z niemożnością odbierania obywatelom praw, które już posiadają),
  • reguła stanowiąca o określoności zasad prawnych — wedle niej prawo winno być zrozumiałe, spójne, jasne i precyzyjne,
  • reguła podatkowej sprawiedliwości — oznacza, że podobne sytuacje prawno-ekonomiczne muszą prowadzić do tych samych konsekwencji podatkowych,
  • reguła rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podatnika,
  • reguła zakazująca posługiwania się w interpretacji prawa wykładnią rozszerzoną i wnioskowaniem przez analogię, gdyby skutkiem tego miało być ograniczenie praw podatnika lub nałożenie na niego obowiązków podatkowych,
  • reguła honorowania terminologii prawniczej pochodzącej z innych gałęzi prawa.

Rozliczenie PIT 2020 online pośrednio zawiera w sobie wszystkie wymienione reguły.