PITy 2019

Kontakt z urzędnikami i poszczególnymi instytucjami państwowymi staje się obecnie coraz to łatwiejszy dzięki coraz większemu upowszechnieniu się rozwiązań wykorzystujących komunikacje sieciową. E-deklaracje zostały po raz pierwszy wprowadzone w 2008 roku, aby usprawnić wysyłki druków urzędowych za pośrednictwem sieci oraz rozliczenia podatników. Druki wysyłane w ten sposób muszą posiadać formę odpowiednią dla formy pisma urzędowego i odpowiedni podpis.

Obecnie e-deklaracje 2020 mogą być uwierzytelniane na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest e-podpis. Stanowi on rodzaj zewnętrznego certyfikatu, potwierdzonego przez notariusza lub specjalne biuro, który mówi, iż pismo zostało wysłane przez osobę legitymującą się odpowiednim podpisem. Taki dokument posiada moc tożsamą z formą pisemną i jest uznawany przez urzędy. Kolejnym sposobem uwierzytelniania deklaracji jest skorzystanie z platformy EPUAP i oferowanego przez nią profilu zaufanego. Pozwala on na sprawny kontakt z urzędami bez konieczności każdorazowego korzystania z e-podpisu. Ostatnim sposobem jest wykorzystanie zestawu danych weryfikujących podmiot. Może to być m.in. nazwisko, NIP, PESEL lub też data urodzenia.

Podczas dokonywania procedury podatkowej za równoznaczne z dostarczeniem dokumentów PIT do właściwego organu uznaje się wysłanie pisma drogą elektroniczną pod warunkiem uzyskania Urzędowego Potwierdzenie Odbioru. Od 2020 roku przy wypełnianiu deklaracji podatkowych wykorzystuje się uproszczony program e-podatki przeznaczony do szybkiego informowania organów skarbowych o dochodach podatnika. Ogranicza on liczbę koniecznych do wypełnienia formularzy, takich jak deklaracja PIT i automatyzuje przekazywania danych na temat dochodów podatnika. Poza przesyłaniem deklaracji, system może być także wykorzystywany do odbioru druków nadawanych przez urzędy państwowe. E-deklaracje 2020 znacznie ułatwiają czas konieczny na załatwienie niezbędnych formalności. Z ich pomocą podatki i rozliczenia można załatwić przez Internet w parę minut. System e-deklaracji jest na tyle przejrzysty, że poradzi z nim sobie każda osoba, nawet taka, która nie posiada wiedzy na temat zagadnień prawnych, czy też rzadko posługuje się komputerem.