Plusy i minusy karty podatkowej

Decydując się na własny biznes, mamy możliwość wyboru najbardziej optymalnej formy opodatkowania. W niektórych przypadkach duże znaczenie ma sam rodzaj prowadzonej działalności, ponieważ niektóre formy opodatkowania są zarezerwowane wyłącznie dla określonych sektorów biznesowych. Tak też jest w przypadku karty podatkowej.

Karta podatkowa jest jedną z najprostszych form opodatkowania. Przede wszystkim dużą zaletą karty jest ograniczenie do minimum formalności, związanych z procedurą odprowadzania składek oraz rozliczenia rocznego. Przedsiębiorca, który zdeklaruje się, że chce opłacać podatek w ten sposób nie musi prowadzić księgowości. Nie jest również zobowiązany do składania rocznej deklaracji podatkowej, a zatem rozliczenie pit za 2019 nas nie dotyczy. Podatek w formie karty to stała kwota, niezależna od dochodów firmy. Ustala ją na dany rok podatkowy naczelnik urzędu skarbowego, właściwego według miejsca zamieszkania.

Kryteria, według których wyznacza się stawkę podatkową to przede wszystkim rodzaj i zakres prowadzonej działalności, ilość zatrudnionych osób w danej firmie oraz liczba mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzona jest działalność. Ogólnie rzecz biorąc za pomocą karty podatkowej mogą rozliczać się osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie określonych usług bądź handlu. Przykładowo taką formą opodatkowania mogą być objęte usługi zegarmistrzowskie, krawieckie, kosmetyczne, wulkanizatorskie lub usługi budowlane dla ludności.

Oczywistym minusem opodatkowania kartą jest fakt, że gdy nasz biznes wykazuje stratę, nadal musimy zapłacić podatek. Dlatego firma powinna przynosić relatywnie wysoki dochód, aby można było mówić o korzyściach w tym zakresie. Poza tym karta wyklucza możliwość skorzystania z odliczeń oraz ulg podatkowych, za wyjątkiem odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Kolejnym ograniczeniem jest fakt, że możemy zatrudnić jedynie określoną liczbę pracowników i wyłącznie na umowę o pracę.