Podatki od zarobków w Internecie

Internet daje spore możliwości wykonywania działalności zarobkowej. Przychody z takiej działalności podlegają co do zasady opodatkowaniu.

Zarabiać w Internecie można na różne sposoby. Może to być działalność handlowa lub usługowa, prowadzenie strony www, przez Google AdSense i programy partnerskie, płatne przeglądanie stron www i klikanie reklam itd. Rozliczanie takich przychodów niejednokrotnie wzbudza wątpliwości zarówno podatników jak i urzędników.

Kiedy działalność gospodarcza?

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które podlegają obowiązkowi podatkowemu z chwilą podjęcia działalności, nie ma znaczenia, jakimi środkami świadczona jest usługa (może to być usługa internetowa) oraz jakim kanałem dokonano zapłaty.

Natomiast przychody osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej mogą zostać zinterpretowane przez fiskus jako pochodzące z działalności gospodarczej, jeśli przychody te będą regularne i będą pochodziły z działań zorganizowanych, mających na celu osiągnięcie dochodu. Decyduje o tym definicja działalności gospodarczej, zgodnie  którą zarobkowa działalność różnego rodzaju wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły uważana jest za działalność gospodarczą. Decydujące są tu liczba i częstotliwość przeprowadzanych transakcji oraz uzyskiwane przychody. Jeśli natomiast osoba fizyczna wykonuje działalność zarobkową, ale czyni to sporadycznie i jej przychody nie są regularne, to taka działalność nie będzie traktowana jako działalność gospodarcza.

Kiedy płacimy podatek od sprzedaży internetowej?

Osoba, która regularnie sprzedaje przedmioty na aukcjach internetowych lub w sklepie online, musi odprowadzić podatek dochodowy. Regularny handel w internecie jest traktowana tak jako działalność gospodarcza. Z podatku dochodowego, a w określonych sytuacjach też podatku VAT czy podatku od czynności cywilnoprawnych musi rozliczyć się nawet osoba fizyczna, która nie prowadzi firmy.

W przypadku transakcji o charakterze sporadycznym i dotyczącym przedmiotów używanych, nie wystąpi obowiązek podatkowy. Jeżeli przedmiotem handlu są rzeczy nieużywane, zwolnienie z opodatkowania dotyczy jedynie tych przedmiotów, które zakupione były nie wcześniej niż pół roku przed datą sprzedaży (musimy dysponować odpowiednim dowodem potwierdzającym datę zakupu przedmiotu do odsprzedaży). Podatku od zysku przedmiotów sprzedanych w handlu internetowym przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej nie uiszcza się też, jeśli dochód z tego tytułu nie przekroczy wartości kwoty wolnej od podatku (3091 zł w roku). Wówczas przychody z tego tytułu należy wykazać w rocznym rozliczeniu pit (rozliczenie pit 2021 przez internet) jako „Inne przychody”. Wygodne i coraz popularniejsze jest rozliczanie pit online. Na portalu podatnika znajdziemy program do rozliczania pit 2020 (program pit 2020 online), który zawiera instrukcje, jak rozliczyć pit przez internet.

Czy inne zarobki w internecie podlegają opodatkowaniu?

Zarobki w sieci nie ograniczają się tylko do przychodów z handlu. Istnieje wiele możliwości zarabiania przez internet, często o specyficznym charakterze. Może to być np. zarabianie na blogu (reklamy, artykuły sponsorowane), pobieranie opłat za dostęp do zasobów strony www, pośrednictwo w handlu internetowym, czytanie e-maili, klikanie linków lub banerów, zarobki poprzez surfbar i freetraffic czy programy partnerskie. Tak samo jak w przypadku zasad dotyczących opodatkowania i prowadzenia działalności gospodarczej w związku ze sprzedażą internetową, należy analogicznie stosować te zasady przy uzyskiwaniu dochodów z innych rodzajów zarabiania w internecie.

Czy należy dokumentować działalność w sieci?

Działalność zarobkowa w sieci powinniśmy dokumentować, a dokumentację związaną z osiąganiem przychodów należy przechowywać przez 5 pełnych lat. Dokumenty dotyczące rozliczenia pit za 2020 rok należy przechowywać do końca roku 2021.