Rozlicz pit 2019 online i poczuj się lepiej

Amerykańskie prace badawcze z zakresu psychologii społecznej i ekonomii behawioralnej zdają się sugerować, iż płacenie podatków wywołuje w naszym życiu psychicznym emocje przypominające te, których doznajemy dokonując wpłaty na cele charytatywne. Niestety nie dotyczy to samego procesu przygotowania i złożenia deklaracji podatkowej – ten zazwyczaj wiąże się z dużym dyskomfortem. Program pit online może znacznie złagodzić ten dyskomfort.

 

Według amerykańskich naukowców przysłowiowa niechęć do płacenia podatków niekoniecznie musi odzwierciedlać rzeczywiste nastroje podatników. Uzyskane przez nich dane wskazują na bardziej złożoną i nieco zaskakującą sytuację. Otóż istnieją co najmniej trzy motywy prospołecznych zachowań w oparciu, o które ludzie mogą faktycznie lubić płacenie podatków. Po pierwsze, rozliczenie pit a co za tym idzie podsumowanie swojego rocznego udziału podatkowego w utrzymaniu państwa wielu ludziom przynosi satysfakcję ze zrobienia czegoś dobrego – a jest to coś zupełnie innego od czystego altruizmu. Po drugie, płacenie podatków może być traktowane jako forma wzajemności wobec wobec kraju i współobywateli za otrzymane benefity – byłby to więc odpowiednik patriotyzmu oraz obowiązków obywatelskich (tutaj niewątpliwie pojawić się jednak musi dyskusyjna kwestia tych obywateli, którzy nie są zadowoleni z tego co otrzymali…). Po trzecie, zapłacenie podatku może być rodzajem wysłanego do samego siebie sygnału, który podnosi naszą samoocenę – innymi słowy: płacę podatek więc jestem wartościowy.Wydaje się jednak, że niezależnie od wszelkich możliwych zalet płacenia podatków i różnic systemów podatkowych prawie nikt tak w USA, jak i w Polsce nie lubi wypełniać deklaracji podatkowych. Prawdziwą zmorą jest przedzieranie się skomplikowane formularze pod groźbą dotkliwych konsekwencji w razie przypadkowej nawet pomyłki. Czy nowoczesną odpowiedzią i rozwiązaniem dla wszystkich może być pit online ? Niewątpliwie tak – rozliczenie pit online za pośrednictwem jednego z dostępnych na polskim rynku wyspecjalizowanych programów jest wartym rozważenia usprawnieniem w naszych relacjach z Urzędem Skarbowym. Dobrze zaprojektowany program pit online sprawi, że zaoszczędzimy czas oraz własną energię i praktycznie nie doświadczymy wspomnianych przykrości. Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie obliczenia w takim programie są zautomatyzowanie cała operacja zajmie nam najwyżej kilkadziesiąt minut a przesłanie dokumentu do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem Internetu będzie błyskawiczne. Tak więc…rozlicz pit online – reszta jest przyjemnością.

 

PIT 36 online obok PIT 28 online i  PIT 37 online jest jednym z najczęściej wypełnianych formularzy w aplikacjach podatkowych.

Formularz PIT 36 w programach PIT online wybierają osoby, które w danym roku podatkowym prowadziły: pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Wybierają ten formularz również osoby, które uzyskały przychody:

 • z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy (lub podobnych umów) opodatkowane na ogólnych zasadach,
 • z krajowych źródeł, od których samodzielnie musiały odprowadzać zaliczki na podatek,
 • z zagranicznych źródeł, lecz bez pośrednictwa polskich płatników,
 • z pozostałych źródeł, podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, od których ani podatnik, ani płatnik nie musiał odprowadzać zaliczek.

W przypadku rozliczania PIT 36 należy pamiętać o przepisach dotyczących łączenia przychodów. Jeśli podatnik uzyskuje inne przychody poza tymi opodatkowanymi wedle wspomnianych zasad, powinien złożyć dwie różne deklaracje (PIT 36 + deklarację wymaganą dla innych rodzajów przychodów). Jednak użycie PIT 36 będzie błędne w przypadku:

 • spółki, w której wspólnik podatnika rozlicza się według ryczałtu ewidencjonowanego – w ramach spółki wszyscy wspólnicy muszą się rozliczać ryczałtem, jeśli zadeklarowano stosowanie tej formy opodatkowania.
 • gdy podatnik prowadzi spółkę i rozlicza się w jej ramach według podatku liniowego a przychody indywidualne poza spółką chciałby rozliczyć według skali; nie można też prywatnie rozliczać się liniowo a w spółce być opodatkowanym na zasadach ogólnych – opodatkowanie liniowe odnosi do wszystkich form prowadzenia działalności objętych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wypełniając PIT online należy wybrać PIT 36 także w następujących przypadkach:

 • rozliczanie straty z lat poprzednich ze źródła opodatkowanego na zasadach ogólnych,
 • rozliczanie podatku z małżonkiem (obowiązuje warunek wykluczenia podatku liniowego i ryczałtu ewidencjonowanego u obu małżonków),
 • rozliczanie się jako osoba samotnie wychowująca dziecko (przy samotnym wychowywaniu dziecka i spełnieniu warunków do rozliczania się na tej deklaracji),
 • doliczanie dochodów małoletnich dzieci do dochodów podatnika,
 • rozliczanie bezpośredniego zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy z zagranicy,
 • likwidacja działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólny zasadach w ciągu roku podatkowego,
 • na wniosek cudzoziemców, po spełnieniu przez nich szeregu warunków.