rozliczenie pit 2017

Rozlicz PIT 37 w 2020 poprzez program online

PIT-37 jest obecnie jedną z najczęściej rozliczanych deklaracji podatkowych. Większość osób rozlicza swoje dochody na zeznaniu PIT-37, ponieważ wykazujemy na nim: przychody ze stosunku pracy, prawa autorskie i inne prawa majątkowe, działalności wykonywane osobiście, świadczenia z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, renty krajowe i emerytury, świadczenia przedemerytalne czy zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Mówiąc krótki, na deklaracji PIT-37 wykazujemy więc wszystkie dochody, które są opodatkowane według skali podatkowej 32% lub 18%.

Aby rozliczyć PIT-37 możemy posłużyć się programem do rozliczania PIT online. Cieszą się one ogromną popularnością, ponieważ są bardzo łatwe w obsłudze i nieskomplikowane. Program do rozliczenia pit pomoże nam sprawnie wypełnić deklarację PIT-37, podpowie również, jak odliczyć ulgi podatkowe i jakie załączniki powinniśmy dołączyć do zeznania. Jeżeli przysługuje nam co najmniej jedna ulga, taka jak ulga rehabilitacyjna, ulga na dzieci, ulga na Internet, dokonane darowizny, ulga z tytułu pracy zarobkowej za granicą czy wpłaty na IKZE, wówczas do zeznania PIT-37 musimy dołączyć załącznik PIT/O. Jeżeli odliczamy wydatki mieszkaniowe, takie jak spłata kredytu mieszkaniowego czy wydatki na kasę mieszkaniową, wówczas potrzebny nam będzie załącznik PIT/D. Jeżeli natomiast wykazujmy w zeznaniu podatkowym dochody małoletnich dzieci, wypełniamy załącznik PIT/M. Załączników, jak również ulg podatkowych, jest bardzo wiele. Podatnicy często nie wiedzą, jakie ulgi podatkowe im przysługują i jak odliczyć je od podatku. Na szczęście, wybierając program pit, nie musimy tym się martwić. Program zrobi wszystko za nas i podpowie nam, z których ulg podatkowych możemy skorzystać. Warto więc zdecydować się na rozliczenie PIT online, ponieważ, odliczając wszystkie ulgi, zapłacimy znacznie niższy podatek. Postanów więc, że w tym roku podatkowym rozliczysz swój PIT za pomocą Internetu. Przekonasz się, że naprawdę warto to zrobić.