Rozliczamy dochody dziecka w rocznej deklaracji PIT

Jeśli nasze dzieci, pomimo że małoletnie, osiągają już dochody, obowiązkowo należy uwzględnić je w rocznym zeznaniu podatkowym. Jedynie w nielicznych przypadkach osoba nieletnia może wypełnić samodzielnie PIT, natomiast z reguły rozlicza się z ona z rodzicami albo swoimi prawnymi opiekunami.

Kiedy przychodu dziecka nie wpisuje się do PIT-u rodziców?

Bardzo często zdarza się, że dziecko osiąga dochód, którego jednakże nie należy wpisywać w deklarację pit online czy też papierową jego rodziców. Dziecko musi w takim przypadku rozliczyć się na własnej deklaracji podatkowej. Dzieje się tak wtedy, gdy dziecko otrzymuje przychody ze stypendiów, z pracy, w tym zleceń albo umów o dzieło, a także z przedmiotów oddanych dziecku do swobodnego użytkowania. Pozostałe przychody rozlicza się wspólnie z przychodami rodziców lub prawnych opiekunów.

Należy też pamiętać, że samodzielnie deklarację złoży również dziecko, jeśli oboje jego rodziców zostało pozbawionych władzy rodzicielskiej oraz prawa do pobierania pożytków z rzeczy małoletniego. Jeśli prawa tego został pozbawiony jeden z rodziców, to przychody nieletniego wlicza się do deklaracji PIT drugiego rodzica.

work-desk-1205159_640

Dochody z pracy małoletniego

Dochody z pracy dziecka, wpisywane w pity , należy traktować dość szeroko. Są to zarówno dochody uzyskane w wyniku umowy o pracę, dzieło czy zlecenia, jak i z praw autorskich, udzielonych licencji czy z prowadzenia swojej firmy.

 

Gdy dziecko kończy 18 lat

Dziecko pełnoletnie, czyli po ukończeniu 18. roku życia, samo rozlicza swój pit online . W roku, w którym osiąga ono pełnoletność, przychody uzyskane przed dniem ukończenia 18 lat dolicza się jeszcze do przychodów rodziców, natomiast przychody z okresu po tym dniu – rozliczane są już samodzielnie. Odrębnym przypadkiem jest zawarcie przez małoletniego związku małżeńskiego. Wydarzenie to sprawia, że dziecko staje się pełnoletnie i rozlicza się osobno. Natomiast unieważnienie owego małżeństwa nie powoduje zmiany statusu i powrotu przez nie do niepełnoletniości.