Rozliczamy dochody z giełdy. Co warto wiedzieć o PIT-38

Podatnicy, którzy uzyskali przychody z giełdy, płatnego zbycia papierów wartościowych czy udziału w spółkach, mają obowiązek złożyć roczne rozliczenie podatkowe na formularzu PIT-38. Jak to zrobić? Jakie inne zasady obowiązują składających ten PIT? Podpowiadamy w poniższym artykule.

Dla kogo PIT 38?

Wspomniane zeznanie podatkowe PIT 38 powinna wypełnić osoba, która w danym roku podatkowym uzyskała poza działalnością gospodarczą (czyli prywatnie) przychody w wyniku:

– zbycia pochodnych instrumentów podatkowych a także realizacji praw z nich wynikających;

– zbycia udziałów w spółkach, które posiadają osobowość prawną;

– zbycia papierów wartościowych (także papierów pożyczonych, w przypadku sprzedaży krótkiej);

– objęcia wkładów w spółdzielniach za wkład niepieniężny w innej niż przedsiębiorstwo albo jego część postaci;

– objęcia akcji i udziałów w spółkach o osobowości prawnej.

Co istotne, rozliczenia nr 38 nie można dokonać wspólnie z małżonkiem – zarówno mąż, jak i żona składają odrębne zeznania podatkowe.

Udział biura maklerskiego

Nierzadko sprzedażą udziałów i obsługą rachunku inwestycyjnego danej osoby zajmuje się profesjonalne biuro maklerskie. W tym przypadku jest ono zobowiązane do dostarczenia podatnikowi PIT-u 8C. Na podstawie informacji w nim zawartych podatnik jest zobowiązany uzupełnić swoje zeznanie podatkowe. Jednakże w sytuacji, gdy dana osoba nie korzysta z pośrednictwa i pomocy maklera, musi rozliczyć swój PIT samodzielnie. W roku ostatecznym terminem złożenia deklaracji jest 2 maja.

 Podatnicy spoza Polski

W deklaracji nr 38 należy także wykazać przychody zagraniczne, jeśli nie są one zwolnione z opodatkowania. Z kolei podatnicy nieposiadający swego miejsca zamieszkania i zameldowania na terenie Polski i podlegający w związku z tym ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, uzyskujący przy tym dochody ze źródeł przychodów, które mieszczą się na terenie Rzeczpospolitej, zamierzający opuścić nasz kraj przed terminem 2 maja, muszą jeszcze przed ową datą złożyć deklarację podatkową w Polsce.