Rozliczanie ulgi na dzieci w deklaracji podatkowej

Wśród licznych odliczeń podatkowych, z których skorzystać mogą płatnicy i podatnicy składający corocznie swoje zeznania podatkowe, szczególną popularnością cieszy się ulga na dzieci. Chcesz z niej skorzystać? Dowiedz się, jakie warunki musisz spełniać.

Dla kogo jest ulga prorodzinna?

Ze wspomnianej ulgi na dzieci skorzystają zarówno rodziny wielodzietne, jak i te z jedynakami. Przeznaczona jest ona także dla rodzin zastępczych oraz prawnych opiekunów dzieci. Natomiast osoby pozbawione praw rodzicielskich oraz opiekunowie prawni w sytuacji, kiedy dzieci nie mieszkają z nimi, nie mogą owej ulgi rozliczyć w swej deklaracji PIT . Na kogo przysługuje wspomniana ulga? Można ją rozliczyć na potomków nieletnich, dzieci otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez znaczenia są w tym przypadku wiek czy też dochody), jak również młodzież do 25. roku życia uczącą się lub studiującą (jeśli nie uzyskała ona w konkretnym roku podatkowym dochodów w wysokości ponad 3.089 zł).reka-kobiety-biznesu-z-wykresow-finansowych-i-laptopa-na-ta_1232-3514

Wysokość ulgi prorodzinnej

Jak duża jest ulga prorodzinna rozliczana w PIT? Jej wysokość wynosi 1.112,04 zł na rok na dziecko pierwsze i drugie, 2.000,04 zł na dziecko trzecie i 2.700 zł na czwartego i każdego kolejnego potomka. Ulga odnosi się do obojga rodziców i mogą oni ją podzielić równo albo w dowolnych proporcjach pomiędzy siebie w swych rozliczeniach podatkowych (poza rzecz jasna sytuacjami, kiedy jedno z rodziców siedzi w więzieniu, jest pozbawione władzy rodzicielskiej albo też małżeństw w separacji).

Jak skorzystać z ulgi na dzieci?

Aby móc odliczyć wspomnianą ulgę prorodzinną, należy zaznaczyć i wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym, zarówno online, jak i składając PIT bezpośrednio w placówce skarbowej. Odpowiedni do złożenia PIT-u program ściągnąć można z sieci www albo zainstalować z płyty CD z owym programem (bardzo często różne dzienniki i inne gazety w I kwartale każdego roku dodają do konkretnych wydań takowe płyty). Pamiętać trzeba także o uzupełnieniu wszelkich niezbędnych załączników oraz oczywiście o terminowym złożeniu deklaracji PIT.