Rozliczenie PIT 2019 — co za tym wszystkim stoi: reguły prawa podatkowego

Rozliczenie pit 2020 program zasadniczo eliminuje potrzebę jakiejkolwiek głębszej wiedzy o podatkach — można z powodzeniem przygotować udaną deklarację PIT, nie znając reguł prawa podatkowego, a nawet nie znając procedur jego egzekwowania. Warto jednak wiedzieć, że takowe istnieją.

W pewnym sensie każde rozliczenie PIT przez Internet niezależnie od tego, jak odległe wydaje się od formalnego języka przepisów prawa podatkowego (najlepsze z nich na szczęście podatnika są od niego odległe), jest implementacją najbardziej podstawowych zasad podatkowych stanowiących podstawę systemu podatkowego w Polsce. Teraz kiedy doraźne obowiązki podatkowe w sprawny sposób i szybko załatwiamy za pośrednictwem tej lub innej platformy cyfrowej, możemy sobie pozwolić na bardziej niezobowiązującą refleksję nad tym, co właściwie robimy (czy też co robione jest za nas), kiedy faktycznie płacimy podatki. Pierwszym ku niej krokiem jest zaznajomienie się z podstawowymi zasadami prawa podatkowego, których jedynie echem jest docierający do nas PIT za 2020 online.

Najbardziej istotne zasady prawa podatkowego:

  1. Wszystkie znaczące elementy prawa podatkowego, z jakimi mamy do czynienia oraz procedury organizujące system podatkowy wynikają z ustawy (to tzw. wyłączność oraz zupełność ustawy w odniesieniu do podatków).
  2. Zasada zaufania do państwa, czyli np. pewność prawa, jego określoność oraz jawność.
  3. Niedziałanie prawa wstecz, jeśli miałoby ono postawić podatnika w mniej korzystnej sytuacji.
  4. Pewność prawa, co oznacza, że władza państwowa musi być w swych decyzjach przewidywalna — w praktyce: niemożność odbierania obywatelom praw przez nich posiadanych, konieczność jawnego ogłaszania aktów prawnych.
  5. Określoność zasad prawa, co oznacza, iż prawo winno być spójne, jasne, precyzyjne i zrozumiałe.
  6. Równouprawnienie podatkowe tj. traktowanie zbliżonych wypadków prawno-ekonomicznych w oparciu o te same konsekwencje podatkowe.
  7. Rozstrzyganie wątpliwości prawnych zawsze na korzyść podatnika.
  8. Zakaz dotyczący wykładni rozszerzonej oraz wnioskowania przez analogię w przypadku, gdyby miały one w interpretacji prawa ograniczać prawa podatnika ewentualnie obciążać go zobowiązaniami podatkowymi.
  9. Honorowanie terminologii odmiennych gałęzi prawa.

Czy znajomość tych kilku zasad ułatwi nam rozliczenie PIT 2020 przez Internet? Odpowiedź brzmi oczywiście — nie. Również bez nich znakomicie sobie poradzimy, jeśli tylko korzystamy z odpowiedniego programu PIT.