Samodzielne rozliczanie PIT-ów przez emerytów i rencistów

Emeryci i renciści są każdego roku rozliczani z podatku od dochodów przez ZUS lub KRUS, które następnie przesyłają im owe rozliczenie na formularzu. Drugi druk trafia natomiast do placówki skarbowej właściwej dla miejsca zamieszkania podatnika. Niekiedy jednak renciści i emeryci mają możliwość albo też obowiązek samodzielnego wypełnienia i złożenia PIT-u. W poniższym tekście przedstawiamy więcej informacji na ten temat.

Kiedy emeryt i rencista obowiązkowo składa PIT?

Podatnik pobierający nie tylko emeryturę lub rentę, ale też uzyskujący dodatkowe przychody w danym roku podatkowym, ma obowiązek przedstawienia ich w rozliczeniu PIT online 2020 lub też składanym w wersji papierowej bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym. Dzieje się tak wówczas, gdy pracował on np. na umowę zlecenie, pół etatu czy też uzyskał zarobki z innych źródeł. Musi wtedy doliczyć owe zarobki do swych dochodów z ZUS-u i opodatkować je razem na jednym zeznaniu PIT.

mlody-szaleniec-martwi_1194-2079Korzystanie z ulg

Renciści i emeryci spełniający określone wymagania uprawniające ich do ulg podatkowych, np. na lekarstwa czy rehabilitację, mogą z nich rzecz jasna skorzystać. W tym celu muszą samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe – czy to osobiście w placówce skarbowej, czy drogą internetową poprzez odpowiedni do pitów 2020 program. Zwrot środków wynikających z ulg i odliczeń podatkowych otrzymają w ciągu 3 miesięcy od dostarczenia zeznania podatkowego.

1% dla OPP

Podatnicy ci mają również możliwość przekazania 1% swego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Aby to zrobić, powinni oni samodzielnie złożyć PIT i wskazać w nim wybraną instytucję, której przekażą środki. Pełną i aktualną listę wszystkich organizacji, którym można przekazać 1%, najłatwiej znaleźć w internecie.

Małżonkowie rozliczają się razem

Małżeństwa emerytów czy rencistów, które spełniają odpowiednie warunki i wymagania, mogą rozliczyć się wspólnie na jednej deklaracji PIT online. Warto to zrobić w szczególności wtedy, kiedy mąż albo żona uzyskuje dochody pozwalające na przekroczenie pierwszego progu podatkowego (rozliczanie wedle stawki 32%), a drugi małżonek – o wiele niższe. W takiej sytuacji rozliczanie się razem spowoduje, że opodatkowanie wyniesie 18%.