Skorzystaj z ulgi prorodzinnej – dowiedz się, jak to zrobić

Osoby wychowujące dzieci mają możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej podczas składania swej deklaracji podatkowej. Czy każdy ma prawo to zrobić? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

Kto skorzysta z ulgi?

Wspomniana ulga, nazywana inaczej „ulgą na dzieci”, jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych odliczeń podatkowych w naszym kraju. Mogą skorzystać z niej, wypełniając PIT online lub drogą tradycyjną, zarówno rodziny z jednym dzieckiem, jak i wielodzietne. Przeznaczona jest nie tylko dla rodziców, ale i rodzin zastępczych oraz opiekunów prawnych zamieszkujących z dzieckiem. Nie mogą z niej natomiast korzystać osoby pozbawione zupełnie praw rodzicielskich, a także opiekunowie prawni w przypadku, kiedy dzieci z nimi nie mieszkają.kobieta-porownujac-kolory_1163-1053

Ulga prorodzinna w składanym PIT online przysługuje na małoletnie dzieci, uczącą się lub studiującą młodzież do 25. roku życia, jeśli w konkretnym roku podatkowym nie uzyskała ona dochodu w wysokości ponad 3.089 zł, a także dzieci z zasądzonym zasiłkiem pielęgnacyjnym lub rentą socjalną, bez znaczenia są w tym przypadku wiek albo uzyskane dochody.

Należy pamiętać jednak, że w przypadku rodziny z jednym dzieckiem z ulgi skorzystać można tylko wówczas, kiedy dochody roczne obojga rodziców nie przekraczają kwoty 112.000 zł, natomiast rodzica wychowującego dziecko samotnie – 56.000 zł. Próg dochodowy nie dotyczy natomiast rodzin wielodzietnych – tutaj z ulgi prorodzinnej skorzystać może każdy uprawniony rodzic (spełniający inne wymagania), bez względu na uzyskiwane dochody.

Wysokość ulgi

Kwota ulgi wynosi 1.112,04 zł rocznie za pierwsze oraz drugie dziecko, 2.000,04 zł za dziecko trzecie, natomiast za czwarte i każde kolejne 2.700 zł. Trzeba mieć na uwadze, że kwota rocznego odliczenia dotyczy obojga rodziców. Rodzice składający pity mogą natomiast ową kwotę podzielić pomiędzy siebie po równo lub też w dowolnych proporcjach. Oczywiście kwestia ta nie dotyczy osób odbywających karę więzienia, pozbawionych władzy rodzicielskiej albo też małżeństw w separacji.