Świadczenie 500+ na dzieci w rocznym rozliczeniu podatkowym

Każdego miesiąca miliony polskich rodzin otrzymują środki pieniężne z tzw. programu 500+. Wiele osób ma jednakże wątpliwości co do tego, czy powinny one wpisywać ów przychód do swojego rocznego rozliczenia podatkowego. Mamy nadzieję, że poniższy artykuł rozwieje owe wątpliwości i odpowie na wszystkie ważne pytania związane z tym tematem.

Dla kogo jest świadczenie 500+?

Wspomniane świadczenie od roku przysługuje rodzinom, które wychowują dzieci nieletnie, do 18. roku życia. 500+ przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko. Jednakże w przypadku rodzin z dochodem poniżej kwoty 800 zł albo też 1200 zł (gdy nieletni jest niepełnosprawny), kwotę w wysokości 500 zł otrzyma również dziecko pierwsze albo jedynak.monitorowanie-zysk-ksiegowy-laptop-zdjecie_1232-3780

Świadczenie nieopodatkowane

Co ważne, świadczenie 500+ jest nieopodatkowane, to znaczy, że nie jest konieczne wpisywanie go w PIT online albo formularz papierowy, składany osobiście lub wysyłany drogą pocztową do właściwej placówki Urzędu Skarbowego. Natomiast problematyczna może stać się tu inna kwestia, a mianowicie sprawa ulgi prorodzinnej, zwanej inaczej ulgą na dziecko.

Co z ulgą prorodzinną?

Osoby składające swoje pity i chcące skorzystać z ulgi na dzieci, muszą liczyć się z tym, że zwrot otrzymany z owego odliczenia może podwyższyć dochód rodziny. Natomiast dochód przekraczający wysokość 800 zł albo też 1200 zł (jeżeli w danej rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o  niepełnosprawności) wiąże się z kolei z utratą świadczenia 500+ już na pierwsze albo na jedyne dziecko.

Niektórzy podatnicy powinni więc dobrze przeliczyć sobie różne możliwości i warianty finansowe i sprawdzić, który z nich jest dla nich najbardziej opłacalny – czy lepiej jest otrzymać raz w roku zwrot z ulgi prorodzinnej, czy też co miesiąc 500 zł na pierwsze dziecko? Należy też pamiętać, że możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu PIT online (jak i każdego innego rodzaju odliczenia) jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika! Nie ma więc konieczności skorzystania z tej formy ulgi.