Ulga prorodzinna dla rodziców jedynaków – co warto wiedzieć na ten temat

Osoby wychowujące dzieci – zarówno rodzice, jak i prawni opiekunowie, mają możliwość skorzystania z ulgi na dzieci podczas wypełniania rocznej deklaracji podatkowej. Najwięcej na owej uldze skorzystają rodziny wielodzietne, bowiem na każdego trzeciego i kolejnego potomka przypadają wyższe kwoty odliczeń. Rodziny z jednym dzieckiem również mogą skorzystać z owego odpisu, jednakże pod pewnym warunkiem. Jakim? Wyjaśniamy w artykule.

Ulga prorodzinna na jedynaka

Rodzice jedynaków wykonujący rozliczenie PIT online 2020 również mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej, ale zrobią to wówczas, kiedy w danym roku podatkowym ich dochody będą nie większe niż 112.000 zł. Wspomniana kwota dotyczy rodziców jedynaków pozostających w związku małżeńskim. Natomiast w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko lub też bez ślubu, po rozwodzie, jak również tych, którzy wzięli ślub w ciągu danego roku podatkowego, również obowiązuje warunek określonej rocznej kwoty dochodów. Wynosi ona w tym przypadku 56.000 zł. Może więc być tak, że ulgę prorodzinną w deklaracji podatkowej wykaże tylko jedna osoba, bowiem tylko ona osiągnęła roczne dochody poniżej 56.000 zł.

Gdy dziecko osiąga pełnoletność                                                        

A co w sytuacji, gdy rodzice wychowują dwoje dzieci, z których jedno w danym roku podatkowym uzyskuje pełnoletność i traci prawo do odliczeń? W tym wypadku fiskus potraktuje drugie, młodsze dziecko jako jedynaka, rodziców będzie więc obowiązywało roczne kryterium dochodowe. Podobnie sprawa będzie wyglądała, kiedy dorosłe już dziecko uczy się i jednocześnie pracuje, osiągając dochody roczne powyżej 3.089 zł. Rodzice skorzystają z ulgi prorodzinnej, ale tylko na drugiego, młodszego potomka i to pod warunkiem, że spełniają kryterium dochodu.

Natomiast kiedy jedno z dzieci osiągnęło pełnoletność, jednak nie kontynuuje nauki (np. skończyło studia licencjackie i nie uczy się dalej), a jego dochody roczne nie przekroczyły kwoty 3.089 zł, wówczas rodzice mogą skorzystać z ulgi na dwoje potomków. Będzie to jednakże tylko odliczenie częściowe, do którego należy wziąć pod uwagę miesiące, w których dziecko jeszcze uczęszczało na studia.