Ulga prorodzinna – kiedy możemy z niej skorzystać?

Ulga podatkowa dla osób wychowujących dzieci to jeden z najważniejszych elementów polityki prorodzinnej w Polsce. Czy rzeczywiście zachęci to obywateli to posiadania większej liczby dzieci, czas pokaże. Na dzień dzisiejszy wychowując kilkoro dzieci możemy zyskać nawet do 3 tys. zł na podatku dochodowym.

Ulga przysługuje nie tylko rodzicom, którzy wychowują swoje dzieci, również rodzicom zastępczym, a także opiekunom prawnym dziecka pod warunkiem, że wspólnego zamieszkania. Przywilej podatkowy przysługuje osobom, które mają na utrzymaniu małoletnie dzieci, bez względu na to, czy dodatkowe w grę wchodzi prawo do zasiłku pielęgnacyjnego czy renty socjalnej. Na dzieci starsze, które ukończyły 18. rok życia przysługuje ulga wyłącznie w sytuacji, gdy kontynuują one naukę i nie ukończyły jeszcze 25 lat. Często zdarza się, że młodzież dorabia sobie w trakcie studiów lub w czasie wakacji. Nie stracimy prawa do ulgi, jeśli uzyskany przez podopiecznego dochód nie przekroczył kwoty 3089 zł. Do powyższej kwoty nie wliczamy oczywiście rent ani zasiłków.

Zanim przystąpimy do rozliczenia PIT przez internet 2020, warto wiedzieć, że od tego roku obowiązują nowe zasady, dotyczące naliczania ulgi prorodzinnej. Do tej pory obowiązywała jednakowa stawka, bez względu na liczbę dzieci. Obecnie bardziej uprzywilejowane będą rodziny wielodzietne. Obowiązują również limity dochodów, od których ulga ta przysługuje. Jeśli posiadamy jedno dziecko, możemy skorzystać z ulgi jeśli wspólny dochód rodziców nie przekracza 112 000 zł lub 56 000 zł w przypadku, gdy rozliczamy się osobno. Pamiętajmy bowiem, że ulga przysługuje osobno każdemu z opiekunów. Wysokość ulgi miesięcznie wynosi dokładnie 92,67 zł. Takie same kwoty obowiązują w przypadku rodziny z dwójką dzieci. Dopiero w przypadku, gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci, ulga będzie wyższa, a limit dochodów nie obowiązuje. I tak ulga na trzecie dziecko wynosi 139, 01 zł miesięcznie i 185,34 zł na czwarte i każde kolejne dziecko. Pamiętajmy, o dołączeniu do PIT – 37 lub PIT- 36 odpowiedniego załącznika PIT/O.