Ulgi podatkowe – co powinieneś o nich wiedzieć? Sprawdź, jaka ulga Ci się należy

Oprócz obowiązku corocznego składania deklaracji PIT, podatnicy mają możliwość również odliczenia pewnych ulg podatkowych. Nie dla wszystkich są one niestety dostępne. W poniższym artykule wyjaśniamy, komu i jakie ulgi się należą.

Ulga na dzieci

Niewątpliwie najpopularniejszą ulgą podatkową jest ulga na dzieci. Z ulgi tej mogą skorzystać osoby wychowujące dzieci małoletnie, w każdym wieku (jeśli otrzymały one dodatek pielęgnacyjny, zasiłek albo rentę socjalną) albo do 25. roku życia (w przypadku, kiedy młodzież się uczy). Prawo do ulgi oraz jej wysokości uzależnione jest liczby wychowywanych dzieci. Rodzice całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej nie mogą z owej ulgi skorzystać.

Ulga na internet

Wykonując rozliczenie PIT online 2020z ulgi tej skorzystać mogą osoby, które poniosły w roku podatkowym 2019 wydatki wynikające z użytkowania internetu, posiadają potwierdzające to dokumenty, a także nigdy wcześniej nie korzystały z ulgi internetowej lub po raz pierwszy skorzystały z tego w zeznaniu za 2018 rok (ulga ta bowiem przysługuje tylko przez dwa kolejne lata). Roczny limit na jednego podatnika wynosi 760 zł. Trzeba mieć też na uwadze, że ulga ta nie przysługuje na wydatki za instalację, modernizację czy serwis sieci internetowej. Niestety, ulga ta powoli wygasa, dlatego warto z niej korzystać, póki jeszcze obowiązuje.

Ulga rehabilitacyjna

Ulga ta pozwala odliczyć od dochodu koszty ponoszone na rehabilitację osoby chorej. Może z niej skorzystać zarówno osoba niepełnosprawna, jak i jej rodzice czy opiekunowie. Wymagane jest jednak orzeczenie o niepełnosprawności. Wysokość ulgi to suma udokumentowanych wydatków na rehabilitację.

Ulga dla honorowych dawców krwi

Każda osoba, która w ubiegłym roku honorowo oddała krew i została zarejestrowana w publicznym punkcie krwiodawstwa, może skorzystać z tej ulgi i odliczyć ją od przychodu. Wysokość zależna jest od ilości oddanej krwi i przeliczana jest według obowiązującego ekwiwalentu.

Inne ulgi

To tylko niektóre z ulg, z których mogą skorzystać podatnicy. Jest ich o wiele więcej. Pełen ich wykaz znaleźć można np. w internecie albo w Urzędach Skarbowych.