Wspólne rozliczanie się z małżonkiem – czy masz do niego prawo?

Osoby będące w związku małżeńskim mają możliwość wspólnego rozliczania się. Sposób ten daje wiele korzyści. Niestety, nie każde małżeństwo ma prawo rozliczać się na jednej deklaracji podatkowej. Kiedy jest to możliwe? Na to i inne pytania dotyczące rozliczania się razem odpowiadamy w poniższym tekście.

Wspólne zeznanie podatkowe – dla kogo?

Podstawowym warunkiem dla złożenia razem jednego formularza podatkowego jest oczywiście konieczność pozostawania w związku małżeńskim. Poza tym małżonkowie muszą mieszkać na stałe w Polsce oraz posiadać wspólnotę majątkową. Istotna jest też data wstąpienia w małżeństwo – musi być to termin jeszcze przed rozpoczęciem rozliczanego roku podatkowego. Częstym błędem popełnianym przez nowożeńców jest składanie jednego formularza PIT 36 lub innego już za ten rok, w którym wzięli oni ślub. Jest to pomyłka – należy zawsze pamiętać, że młode małżeństwa mogą się rozliczać wspólnie dopiero za następny, pełen rok podatkowy. Ze wspólnego rozliczania się skorzystać może też wdowiec albo wdowa, jeżeli wstąpią oni w związek małżeński jeszcze przed rozpoczęciem roku podatkowego, w którym zmarł ich małżonek.

udanej-dzialalnosci-zespolu-na-prezentacji-w-urzedzie_1262-2020Nie rozliczą się za to wspólnie małżeństwa, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej, podatku liniowego czy też ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zalety rozliczania się razem

Jakie korzyści daje składanie wspólnego zeznania podatkowego? Przede wszystkim rozliczenie PIT przez internet lub drogą tradycyjną jednego formularza pozwala na odprowadzenie podatku niższego niż wówczas, gdyby składano zeznania osobno. Ma to miejsce w przypadku, kiedy dochody męża lub żony mieszczą się w innych przedziałach skali podatkowej. Jeżeli więc jedno z nich osiągnęło dochód poniżej 85 528 zł, to – gdyby składało odrębny PIT – rozliczałoby się według stawki 18%. Kiedy jego małżonek uzyskał z kolei dochody wyższe niż omawiana kwota, to podlega już pod stawkę 32%. Natomiast wspólne złożenie deklaracji daje małżonkom korzystną możliwość rozliczania się według stawki niższej, czyli 18%.