Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat rozliczenia PIT-37

Podatnicy, którzy otrzymują dochody z kilku źródeł na podstawie umowy zlecenia, zobowiązani są do rozliczenia wszystkich swoich przychodów na druku PIT-37. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na jego temat. Dowiedz się kto i jak powinien wypełnić ten formularz.

Dla kogo PIT-37?

Wspomniane rozliczenie PIT 2020 przeznaczone jest dla szerokiego grona podatników. Wypełnią je zarówno osoby posiadające jedno źródło dochodu (pracownicy, ale także emeryci i renciści), jak i zatrudnione na podstawie kilku umów zlecenia u przedsiębiorców. Płatnicy owi zobowiązani są do przedstawienia podatnikowi danych o dochodach na druku 11 do końca lutego konkretnego roku podatkowego. W formularzu tym zawarte są informacje o uzyskanych przychodach wynikających z umowy, a także o osiągniętym dochodzie, poniesionych kosztach, zaliczkach, składkach na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętajmy, że nawet jeśli podatnik otrzymał rozliczenia PIT-11 od kilku różnych przedsiębiorców, to składa tylko jedną deklarację nr 37. W niej sumuje przychody ze wszystkich umów i wpisuje łączne kwoty.

Na co zwrócić uwagę

Osoby wypełniające rozliczenie PIT 2020 online lub drogą tradycyjną (osobiście bądź wysyłając roczne zeznanie pocztą), mają niekiedy problem ze wskazaniem konkretnego momentu, w którym uzyskali dany przychód. Jeśli chodzi o umowy zlecenie, przychód występuje w tym przypadku podczas wpłaty danej należności na konto pracownika. Może więc być tak, iż zleceniobiorca podpisał zlecenie i wykonał usługę w grudniu 2019 roku, natomiast wypłatę dostał w styczniu roku następnego. Uzyskany przychód wykaże więc w deklaracji podatkowej nie za 2019, ale za 2020 rok (składanej w 2021 roku).

Jak złożyć PIT nr 37?

Rozliczenie owo można wysłać drogą internetową lub też składając je osobiście w Urzędzie Skarbowym. Ten pierwszy sposób jest zdecydowanie prostszy i szybszy, oszczędzający przy tym o wiele więcej nerwów i czasu przeznaczonego na stanie w kolejkach, z którymi możemy się zetknąć podczas składania PIT-u bezpośrednio w placówce skarbowej.