Wybór właściwego Urzędu Skarbowego – jak nie popełnić błędu?

Samo prawidłowe uzupełnienie rocznej deklaracji podatkowej to nie wszystko. Równie istotne jest złożenie PIT-u we właściwym Urzędzie Skarbowym. Trzeba mieć na uwadze, że przesłanie zeznania do niewłaściwej skarbówki niesie za sobą istotne konsekwencje. Jakie i jak się przed nimi ustrzec? Podpowiadamy w poniższym poradniku.

Miejsce zameldowania czy zamieszkania?

Złożenie zeznania podatkowego, czy to poprzez odpowiedni do rozliczenia PIT 2020 program komputerowy, czy też drogą tradycyjną (osobiście w skarbówce lub poprzez pocztę), wymaga wyboru właściwej placówki skarbowej, do której „zaadresujemy” PIT i do którego on trafi. Pamiętajmy, że o wskazaniu owego urzędu decyduje aktualne miejsce zamieszkania podatnika, a nie jego zameldowanie.

Konsekwencje błędnego wyboru US

Co się stanie jednak, kiedy podatnik pomyli się i prześle swoje rozliczenie PIT 2020 przez internet do niewłaściwego Urzędu Skarbowego? Nie jest to duży błąd i owa placówka zobowiązana będzie do jak najszybszego odesłania PIT-u do urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika oraz o równoczesnym zawiadomieniu go o tej decyzji. Miejmy na uwadze, że złożenie zeznania podatkowego w określonym prawem terminie – nawet jeśli złożyliśmy je w niewłaściwym urzędzie – uważa się za prawidłowe i wniesione z zachowaniem terminu.

Niemiłe konsekwencje

Czy grożą więc nam jakieś inne konsekwencje w przypadku wyboru błędnego US? Okazuje się, że tak. Należy się liczyć z problemami, które nastąpią, gdy obowiązkowy podatek zapłacimy na konto innego Urzędu Skarbowego. W tej sytuacji zapłata owa tak naprawdę nie spowoduje wygaśnięcia podatkowego zobowiązania. Właściwy dla nas Urząd Skarbowy nie zaksięguje wpłaty na swoim rachunku, przez co będzie musiał oznaczyć naszą sprawę jako „do wyjaśnienia”. Podatnik będzie miał wobec tego nadal zobowiązania, a co więcej – mogą zostać nawet doliczone do nich odsetki.

Jak więc zapobiec tej sytuacji? To proste. Przed złożeniem PIT-u – czy to drogą online, czy tradycyjną, koniecznie potwierdźmy informację o tym, czy urząd, do którego chcemy wysłać zeznanie, jest właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Pozwoli to uniknąć wielu nieprzyjemnych konsekwencji, z tymi finansowymi włącznie.