Jak wygląda rozliczenie online przy pomocy programu PIT?

Zasiłek dla bezrobotnych wykazany w rocznej deklaracji podatkowej

Osoby bez pracy pobierające zasiłek dla bezrobotnych muszą wykazać go w rocznym zeznaniu podatkowym. Jak to zrobić prawidłowo? Podpowiadamy w poniższym artykule.

Świadczenia z Urzędu Pracy

Każda osoba pobierająca świadczenia z Urzędu Pracy – czy to zasiłek dla bezrobotnych, czy też np. stypendium stażowe, muszą wpisać je w rozliczenie PIT 2018 przez internet lub też składane drogą tradycyjną, na druku papierowym. W jaki sposób to zrobić?

Wypełnij PIT-37

Osoba pobierająca świadczenia z Urzędu Pracy, do końca lutego danego roku powinna otrzymać od tej instytucji formularz PIT-11, w którym urząd wykaże informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy. Na podstawie PIT-u nr 11 dana osoba wypełnia PIT-37 i składa go w Urzędzie Skarbowym osobiście lub też wysyła internetowo poprzez odpowiedni do rozliczenia PIT 2018 program. Ma na to czas do końca kwietnia.

Na druku nr 37 nie ma specjalnej rubryki dotyczącej zasiłku dla bezrobotnych. Kwoty otrzymane w jego ramach wykazuje się w polu nr 5 w części C.1, czyli „Innych źródłach, niewymienionych w wierszach od 1 do 4”.

Podatnik może również odpisać w zeznaniu różnego rodzaju ulgi i odliczenia podatkowe, jeśli rzecz jasna spełnia określone wymagania, uprawniające do skorzystania z nich. Ma także możliwość przekazania swojego „jednego procenta” na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Należy pamiętać, że niezłożenie PIT-u w terminie skutkuje nieprzyjemnymi konsekwencjami – zazwyczaj karą grzywny lub mandatem.

Złóż PIT bez względu na wysokość dochodu

Uwaga: zeznanie owo trzeba złożyć bez względu na wysokość otrzymywanych świadczeń. Nawet jeżeli nie jest ono wysokie i mieści się w granicach kwoty wolnej od podatku, to i tak należy je wpisać w deklarację PIT. Natomiast osoby, które otrzymały z Urzędu Pracy jednorazową pomoc w postaci środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub też skorzystały ze wsparcia finansowego kształcenia, nie muszą płacić podatku od wspomnianych form pomocy.