Złóż korektę PIT-u przez internet – podpowiemy Ci, jak to zrobić

W sytuacji popełnienia błędów w zeznaniu podatkowym, niezbędne jest wykonanie i złożenie korekty PIT. Można to zrobić zarówno drogą tradycyjną, składając PIT osobiście w Urzędzie Skarbowym lub też wysyłając go przez internet. W poniższym tekście wyjaśniamy, jak złożyć korektę online.

Korekta PIT – dla kogo?

Korektę PIT powinna obowiązkowo złożyć każda osoba, która w uprzednio dostarczonej deklaracji popełniła jakikolwiek błąd, np. w obliczeniach, danych adresowych itp. Korekta polega na powtórnym, tym razem prawidłowym wypełnieniu zeznania podatkowego. Dotychczasowe zeznanie przestaje więc być obowiązujące i za PIT właściwy skarbówka uznaje najnowszą korektę.

Jak złożyć korektę PIT online?

firmowe-czesc-poprawa-komputer_1150-1393Wykonanie korekty zeznania podatkowego przez internet jest proste i szybkie. Wystarczy ściągnąć odpowiedni do pitów program. Zazwyczaj podczas składania deklaracji online, wymagana jest najbardziej aktualna wersja aplikacji, z najświeższymi formularzami podatkowymi, bowiem wypełnienie starego druku uznawane jest przez fiskusa za błąd. Ale uwaga – inaczej sprawa wygląda w przypadku korekty. Trzeba ją bowiem złożyć na formularzu obowiązującym w roku, za który ją składamy. Jeżeli więc przykładowo teraz, w roku uzupełniamy druk z korektą za rok podatkowy , to mamy obowiązek użyć druku podatkowego, który był obowiązujący właśnie wtedy. Na szczęście w internecie ciągle jeszcze można znaleźć deklaracje również z lat ubiegłych, tak więc zdobycie formularza PIT z tamtego roku nie powinno sprawić większego kłopotu.

Podczas uzupełniania PIT-u należy na początku zaznaczyć rubrykę „korekta zeznania”. Następnie należy wypełnić zeznanie na nowo, tym razem oczywiście prawidłowo i bez pomyłek. Niegdyś obowiązkowe było dołączenie wyjaśnienia przyczyn korekty, czyli załącznika ORD-ZU, na szczęście od 2020 roku nie jest to już konieczne.

5 lat na korektę

Należy mieć na uwadze, że korektę PIT-u można wykonać przez 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe, czyli do okresu jego przedawnienia. Korekty PIT za rok ubiegły można więc dokonać aż do końca 2022 roku.